Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hưng Yên | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hưng Yên

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hưng Yên

Giám đốc chi nhánh : GĐ Trần Quang Toàn