Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Khánh Hòa | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Khánh Hòa

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Khánh Hòa

Giám đốc chi nhánh : GĐ. Lê Văn Phúc