Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Lạng Sơn | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Lạng Sơn

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Lạng Sơn

Giám đốc chi nhánh : Trịnh Ngọc Quân