Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Nam Định | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Nam Định

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Nam Định

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Đình Luân