Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Nghệ An | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Nghệ An

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Nghệ An

Giám đốc chi nhánh : GĐ. Lê Thị Thu Hoài