Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Ninh Bình | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Ninh Bình

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Ninh Bình

Giám đốc chi nhánh : GĐ Đỗ Văn Toàn