Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Phú Thọ | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Phú Thọ

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Phú Thọ

Giám đốc chi nhánh : GĐ Tạ Cao Cường