Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Quảng Bình | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Quảng Bình

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Quảng Bình

Giám đốc chi nhánh : GĐ Hoàng Ngọc Nghĩa