Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Quảng Ninh | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Quảng Ninh

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Quảng Ninh

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Văn Nhật
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp