Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thái Bình | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thái Bình

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thái Bình

Giám đốc chi nhánh : GĐ Đào Ngọc Quế