Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thái Nguyên | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thái Nguyên

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thái Nguyên

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Nhật Hoàng