Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thừa Thiên Huế | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thừa Thiên Huế

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Thừa Thiên Huế

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Văn Chuyên