Địa điểm Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Hồ Chí Minh | Medlatec
Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Hồ Chí Minh

Giám đốc chi nhánh : PTGĐ Nguyễn Văn Quyết