Địa điểm Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ | Medlatec
Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Hoàng Thị Năng