Địa điểm Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Hóa | Medlatec
Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Hóa

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Hóa

Giám đốc chi nhánh : Bác sĩ CKI Phạm Văn Phượng