Địa điểm Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân | Medlatec
Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân

Giám đốc chi nhánh : BSCKI Bùi Phương Thủy