Địa điểm Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân | Medlatec
Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân

Giám đốc chi nhánh : Ths Bs Đàm Trọng Hiếu
hotline 1900 5656561900 565656