Địa điểm Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc | Medlatec
Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc

Giám đốc chi nhánh : Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nhiên