Địa điểm Văn Phòng MEDLATEC Ba Đồn | Medlatec
Văn Phòng MEDLATEC Ba Đồn

Văn Phòng MEDLATEC Ba Đồn

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp