Địa điểm Văn Phòng MEDLATEC Chí Linh | Medlatec
Văn Phòng MEDLATEC Chí Linh

Văn Phòng MEDLATEC Chí Linh

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len