Địa điểm Văn Phòng MEDLATEC Hà Giang | Medlatec
Văn Phòng MEDLATEC Hà Giang

Văn Phòng MEDLATEC Hà Giang

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp