Địa điểm Văn Phòng MEDLATEC Ngô Gia Tự | Medlatec
Văn Phòng MEDLATEC Ngô Gia Tự

Văn Phòng MEDLATEC Ngô Gia Tự

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp