Địa điểm Văn Phòng MEDLATEC Sóc Sơn | Medlatec
Văn Phòng MEDLATEC Sóc Sơn

Văn Phòng MEDLATEC Sóc Sơn

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len