Địa điểm Văn Phòng MEDLATEC Thọ Xuân | Medlatec
Văn Phòng MEDLATEC Thọ Xuân

Văn Phòng MEDLATEC Thọ Xuân

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp