Địa điểm Văn phòng MEDLATEC Gia Lâm | Medlatec
Văn phòng MEDLATEC Gia Lâm

Văn phòng MEDLATEC Gia Lâm

Giám đốc chi nhánh : ThS. BS Nguyễn Thị Kim Len