Địa điểm Văn phòng MEDLATEC Hoàng Mai | Medlatec
Văn phòng MEDLATEC Hoàng Mai

Văn phòng MEDLATEC Hoàng Mai

Giám đốc chi nhánh : ThS. BS Nguyễn Thị Kim Len