Địa điểm Văn phòng MEDLATEC Long Biên | Medlatec
Văn phòng MEDLATEC Long Biên

Văn phòng MEDLATEC Long Biên

Giám đốc chi nhánh : ThS. BS Nguyễn Thị Kim Len