Địa điểm Văn phòng MEDLATEC Ngọc Hồi | Medlatec
Văn phòng MEDLATEC Ngọc Hồi

Văn phòng MEDLATEC Ngọc Hồi

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len