Địa điểm Văn phòng MEDLATEC Phú Thị - Gia Lâm | Medlatec
Văn phòng MEDLATEC Phú Thị - Gia Lâm

Văn phòng MEDLATEC Phú Thị - Gia Lâm

Giám đốc chi nhánh : ThS. BS Nguyễn Thị Kim Len
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp