Địa điểm Văn phòng MEDLATEC Thạch Bàn - Long Biên | Medlatec
Văn phòng MEDLATEC Thạch Bàn - Long Biên

Văn phòng MEDLATEC Thạch Bàn - Long Biên

Giám đốc chi nhánh : ThS.BS Nguyễn Thị Kim Len
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp