Những câu hỏi về Huyết học đến bệnh viện Medlatec | Trang 86

Câu hỏi chuyên khoa : Huyết học

nguyễn xuân bình -30 tuổi
14/04/2015

xét nghiệm máu

Em bị mệt mỏi nguoi va đau đầu vào buổi sáng khi ngủ dậy và bụng hay đói
MEDLATEC trả lời : nguyễn xuân bình -30 tuổi về xét nghiệm máu
Nguyễn Như Phương-27 tuổi
13/04/2015

Cháu nhờ BS tư vấn giúp tình trạng bệnh của cháu thế nào a!

Huyết học Tổng phân tích máu 32 chỉ số : 100.000 Số lượng bạch cầu (WBC) 5.6 Giga/L (4-10) Số lượng hồng cầu (RBC) 4.85 Tera/L (3.8-5.8) Số lượng huyết sắc tố (Hb) 13.8 g/dL (12-16.5) Thể tích khối hồng cầu (HCT) 41.3 % (35 -48) Thể tích trung bình HC (MCV) 85 fL (85-95) Lượng Hb trung bình HC (MCH) 28.4 pg (26-32) Nồng độ Hb trung bình HC 33.3 g/dL (32-36) Độ phân bố HC (RDW) 15.9 % (10-16.5) Số lượng tiểu cầu (PLT) 224 Giga/L (150-450) Thể tích trung bình TC (MPV) 9.0 fL (4-11) Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.201 % (0.1-1) Độ phân bố TC (PDW) 16.3 % (10-16.5) Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 62.7 % (43-76) Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 29.3 % (17-48) Tỷ lệ % bạch cầu Mono 5.5 % (4-8) Tỷ lệ % bạch cầu ái toan 1.8 % (0.1-7) Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm 0.7 % (0.0-2.5) % Lympho không điển hình 0.6 % (0-2.5) % Các TB non lớn 0.6 % (0-3.0) Số lượng bạch cầu trung tính 3.49 Giga/L (2-6.9) Số lượng bạch cầu Lympho 1.63 Giga/L (0.6-3.4) Số lượng bạch cầu Mono 0.31 Giga/L (0-0.9) Số lượng bạch cầu ái toan 0.10 Giga/L (0-0.7) Số lượng bạch cầu ái kiềm 0.04 Giga/L (0-0.2) SL Lympho không điển hình 0.03 Giga/L (0-0.25) SL TB non lớn 0.03 Giga/L (0-0.3) % BC đa nhân non 0.4 % (0.0-2.5) % Lympho non 0.1 % (0.0-2.5) % BC mono non 0.1 % (0.0-1.1) SL BC đa nhân non 0.02 Giga/L (0.0-0.25) SL BC lympho non 0.01 Giga/L (0.0-0.25) SL BC mono non 0.01 Giga/L (0.0-0.11) Protein máu 72.8 g/L (60-87) 30.000 Albumin máu 45.1 g/L (34-50) 25.000 Sắt huyết thanh 22.49 µmol/L (5.83-34.5) 50.000 Ferritin 32.20 ng/mL (13 - 400 ) 100.000 Vitamin B12 768.0 pg/mL (211-911) 200.000 Vitamin D Total 19.2 ng/ml >30 Giảm (Xem chi tiết) 400.000 HIV Combi PT 0.161 COI (<1) Âm tính (Xem chi tiết) 100.000 Tổng phân tích nước tiểu 30.000 Tỉ trọng 1.020 (1.015 - 1.030) pH 8.0 (5.5 - 7.5) Kiềm (Xem chi tiết) Bạch cầu Âm tính BC/µL (Âm tính) Nitrite Âm tính (Âm tính) Protein nước tiểu Âm tính mg/dL (Âm tính) Glucose nước tiểu Âm tính mg/dL (Âm tính) Ketone Âm tính mg/dL (Âm tính) Urobilinogen Âm tính mg/dL (Âm tính) Bilirubin nước tiểu Âm tính mg/dL (Âm tính) Hồng cầu 80Ery/uL 2+ HC/µL (Âm tính) Cao (Xem chi tiết) Axit Ascorbic Âm tính mg/dL (Âm tính) Cặn nước tiểu Tb biểu mô (++) 10.000 Hồng cầu (++) 0 TỔNG TIỀN THANH TOÁN (VNĐ)
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Như Phương-27 tuổi về cháu nhờ bs tư vấn giúp tình trạng bệnh của cháu thế nào a!
Trần ThịThu Hường- tuổi
07/04/2015

thắc mắc

Bác sĩ ơi,kết quả xét nghieemjc ủa em là như thế nào ạ?em bị bệnh gì và phương hướng điều trị nhứ thế nào ạ?em cảm ơn.em thấy lúc khám bsi ghi cho em là viêm lộ tuyến tử cung Danh mục khám Kết quả Đơn vị Chỉ số bình thường Ghi chú Đơn giá Huyết học Tổng phân tích máu 32 chỉ số : 100.000 Số lượng bạch cầu (WBC) 7.0 Giga/L (4-10) Số lượng hồng cầu (RBC) 4.43 Tera/L (3.8-5.8) Số lượng huyết sắc tố (Hb) 13.6 g/dL (12-16.5) Thể tích khối hồng cầu (HCT) 40.0 % (35 -48) Thể tích trung bình HC (MCV) 90 fL (85-95) Lượng Hb trung bình HC (MCH) 30.6 pg (26-32) Nồng độ Hb trung bình HC 33.9 g/dL (32-36) Độ phân bố HC (RDW) 12.7 % (10-16.5) Số lượng tiểu cầu (PLT) 187 Giga/L (150-450) Thể tích trung bình TC (MPV) 9.3 fL (4-11) Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.175 % (0.1-1) Độ phân bố TC (PDW) 18.3 % (10-16.5) Cao (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 66.6 % (43-76) Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 25.5 % (17-48) Tỷ lệ % bạch cầu Mono 6.5 % (4-8) Tỷ lệ % bạch cầu ái toan 0.9 % (0.1-7) Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm 0.5 % (0.0-2.5) % Lympho không điển hình 0.7 % (0-2.5) % Các TB non lớn 0.8 % (0-3.0) Số lượng bạch cầu trung tính 4.66 Giga/L (2-6.9) Số lượng bạch cầu Lympho 1.79 Giga/L (0.6-3.4) Số lượng bạch cầu Mono 0.46 Giga/L (0-0.9) Số lượng bạch cầu ái toan 0.06 Giga/L (0-0.7) Số lượng bạch cầu ái kiềm 0.04 Giga/L (0-0.2) SL Lympho không điển hình 0.05 Giga/L (0-0.25) SL TB non lớn 0.05 Giga/L (0-0.3) % BC đa nhân non 0.5 % (0.0-2.5) % Lympho non 0.2 % (0.0-2.5) % BC mono non 0.1 % (0.0-1.1) SL BC đa nhân non 0.03 Giga/L (0.0-0.25) SL BC lympho non 0.02 Giga/L (0.0-0.25) SL BC mono non 0.01 Giga/L (0.0-0.11) Beta-hCG < 0.10 U/L (0-5) 150.000 Chlamydia Âm tính (Âm tính) 130.000 Soi tươi dịch âm đạo 50.000 Nấm Hiện tại không thấy hình ảnh nấm trên tiêu bản. Soi tươi tìm Trichomonas Hiện tại không thấy hình ảnh Trichomonas trên tiêu bản. Tạp khuẩn Trực khuẩn Gram dương (+++) Bạch cầu (+++). Tế bào biểu mô Tế bào biểu mô (++). Khám phụ khoa
MEDLATEC trả lời : Trần ThịThu Hường- tuổi về thắc mắc
Nguyễn Thị Thanh Tâm-25 tuổi
07/04/2015

Kết quả xét nghiệm sán chó, tiều đường và HIV

Chào BS, vừa qua em có đi xét nghiệm tại TT Y khoa Medic Hòa hảove62x bệnh tiểu đường, sán chó và HIV. KQ xét nghiệm của em như sau: Tên xét nghiệm Kết quả Chỉ số bình thường * WBC 7.86 (4.0-10.0)10^9/L % Neu 50.3 (40 - 74 %) % Lym 39.1 ( 19 - 48 %) % Mono 8.30 ( 3 - 9 %) % Eos 1.6 ( 0 - 7 % ) % Baso 0.7 ( 0 - 1.5 %) # Neu 3.96 (1.7 – 7.0 ) 10^9/L # Lym 3.07 (1.0 – 4.0 ) 10^9/L # Mono 0.65 (0.1 – 1.0 ) 10^9/L # Eos 0.13 (0 – 0.5) 10^9/L # Baso 0.05 (0 – 0.2 ) 10^9/L RBC 5.05 (3.80 - 5.60)10^12/L Hb 14.2 (12 - 18 g/dL) Hct 42.1 (35 - 52 %) MCV 83.4 (80 - 97 fL) MCH 28.1 (26 - 32 pg) MCHC 33.6 (31 - 36 g/dL) RDW 14.2 (11.0 - 15.7%) PLT 298 (130 - 400)10^9/L MPV 8.1 (6.30 - 12.0 fL) Glucose (FPG) 4.70 (3.90 - 6.10 mmol/L) GGT 23.10 (3 - 35 U/L) SGOT (AST) 28.00 (6 - 25 U/L) SGPT (ALT) 27.90 (3 - 30 U/L) HIV Ag/Ab Combo NEG S/CO=0.170 (S/Co < 1) IgE 230.2 (< 130 UI/mL) Toxocara IgG POS 0.36 OD (< 0.25 OD, GZ: 0.25 - 0.35) XIN BS GIẢI THÍCH KẾT QUẢ DÙM EM VỀ 3 BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, SÁN CHÓ VÀ HIV ạ
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Thị Thanh Tâm-25 tuổi về kết quả xét nghiệm sán chó, tiều đường và hiv
Nguyễn hương lan-40 tuổi
01/04/2015

Chỉ số trong công thức máu : NEUT % là : 34.5; LYM % là : 53,8 - chỉ số này biểu hiện bệnh gì?
MEDLATEC trả lời : Nguyễn hương lan-40 tuổi về
đỗ trung kiên-32 tuổi
01/04/2015

kiểm tra kết qua xet nhiệm mau

hôm ngày 31/03/2015 em có đi xét nhiệm máu thì thấy trong tờ kết qua có ghi hai chỉ số máu số lượng tiểu cầu (PLT) 141Giga/L(150-450) Giảm và Độ phân bố TC (PDW)17.5% (10-16.5)Cao vậy cho em hỏi em có bị bệnh gì hay không
MEDLATEC trả lời : đỗ trung kiên-32 tuổi về kiểm tra kết qua xet nhiệm mau
Nguyễn Mai Huyền-36 tuổi
31/03/2015

Xin được phân tích chỉ số xét nghiệm

Kính chào Bác sĩ tư vấn. tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm về huyết học thấy các chỉ số kết quả đều trong khoảng chỉ số bình thường. Riêng có chỉ số Tỷ lệ bạch cầu mono: 3.8 (4-8) giảm. Kính mong bác sĩ tư vấn kịp thời. Tôi xin chân thành cảm ơn.
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Mai Huyền-36 tuổi về xin được phân tích chỉ số xét nghiệm
Thu Phương-27 tuổi
31/03/2015

Xét nghiệm Điện di huyết sắc tố

Chào bác sĩ, em có làm xét nghiệm điện di huyết sắc số thì có chỉ số HbA2 1.4% (thấp), HbF 1.1%, ngoài ra trong kết quả xét nghiệm máu: RBC 3.78 (giảm), HCT 34.6 (giảm). Em xin hỏi vậy lí do thiếu máu của em là gì ạ? Cảm ơn Bác sĩ.
MEDLATEC trả lời : Thu Phương-27 tuổi về xét nghiệm điện di huyết sắc tố
Trần Thảo Nguyên- tuổi
30/03/2015

Bác sĩ phân tích giúp cháu kết quả huyết đồ với ạ

Cháu là nữ, 20 tuổi. Dạo này cháu hay mệt mỏi, đau nhức xương khớp, có nổi chấm đỏ ở vai, mọi người cũng bảo nhìn cháu xanh xao. Hôm nay mình có đi xét nghiệm công thức máu ở Phòng khám Bình Minh (phố Giải Phóng), bác sĩ xét nghiệm có bảo mình bị thiếu máu nhưng không nói rõ gì thêm, bác sĩ xem giúp mình bảng kết quả: WBC 6.1 G/L LYM 2.1 34.5 %L *MID 0.4 6.1 %M GRAN 3.6 59.4 %G RBC 3.94 T/L HGB 101 g/L HCT .305 L/L MCV 77.3 fL MCH 25.6 pg MCHC 331 g/L RDW 18.0 % PLT 232 G/L MPV 6.6 fL Xin bác sĩ tư vấn cháu có nên đi khám bác sĩ chuyên khoa không. Cháu cảm ơn!
MEDLATEC trả lời : Trần Thảo Nguyên- tuổi về bác sĩ phân tích giúp cháu kết quả huyết đồ với ạ
nguyễn thị thảo-35 tuổi
29/03/2015

% lympho không điển hình

Thưa bác sĩ. Tôi khám tại bệnh viện Medlatec số thẻ là A25914. Kết quả huyết học của tôi có chỗ ghi là % lympho không điển hình là 2,9. Tăng so với bình thường là 0,5. Số lượng bạch cầu lympho là 1,95. Xin bác sĩ cho tôi biết tôi bị làm sao ạ. Tôi có xem trên mạng thì được biết là Lympho tăng là biểu hiện của ung thư hạch. Tôi để ý mỗi lần tôi ho là hạch ở mang tai đau. Hết ho thì k đau nữa. Xin cảm ơn bác sĩ.
MEDLATEC trả lời : nguyễn thị thảo-35 tuổi về % lympho không điển hình
Dam thu binh-35 tuổi
27/03/2015

Xét nghiệm mau

Tôc đô mau lăng mau đông:1h:22 ;; 2h :44. Tăng có nghĩa là gì ?
MEDLATEC trả lời : Dam thu binh-35 tuổi về xét nghiệm mau
NGUYỄN BÍCH THỦY-27 tuổi
27/03/2015

Sốt virus

Gửi bác sỹ Bác sỹ cho tôi hỏi tôi xét nghiệm máu, ý nghĩa của các chỉ số này là như thế nào ạ? Có gì bất thường không? hôm 23/3 tôi có đi khám thì bị sốt virut, hôm nay thấy người đỡ sốt và mệt mỏi hơn rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhờ Bác sỹ tư vẫn giúp tôi. Kết quả xét nghiệm máu này vừa được làm hôm qua 26/3/2015 ạ Số lượng tiểu cầu (PLT) 107 Giga/L (150-450) Độ phân bố TC (PDW) 19.8 % (10-16.5) Tỷ lệ % bạch cầu Mono 9.5 % (4-8) Tôi rất cảm ơn.
MEDLATEC trả lời : NGUYỄN BÍCH THỦY-27 tuổi về sốt virus
Nguyễn Chí Kiên-27 tuổi
26/03/2015

Hỏi về tỷ lệ bạch cầu tăng

Em kiểm tra máu thì kết quả là Tỷ lệ % bạch cầu Mono 14.2 % (4-8) Tăng vậy thì có vấn đề gì ko ạ
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Chí Kiên-27 tuổi về hỏi về tỷ lệ bạch cầu tăng
Vũ huy hoàng-15 tuổi
26/03/2015

Cháu cần tu vấn gấp

Cháu vua xét nghiêm chọc tuỷ hôm 25/3/2015 voi kết quả nhu sau tế bào tuy xuong g/l 122.82 Hc luoi tuỷ % 0.64 công thúc TB máu tuỷ gồm có tương bào 2 trung bình 0-1 nguyên hồng cầu đa sắc 10 trung bình 0.8-8 và nguyên HC ưa a xít 13 trung bình2.6-12 còn lại các chỉ số khác bt kết luận mật độ tế bào tuỷ tăng dòng HC gặp chủ yếu tuổi đa sắc và ưa a xít, dòng bạch cầu hạt gặp đủ tuổi biến đổi hình thái gặp nhièu mẫu tiểu cầu trong tuỷ không gặp TB lạ kết luận Tăng tuỷ sinh Vậy bác sĩ cho cháu hỏi cháu bị bệnh gì và cách chua nhu thế nào liệu có chuyển thành ung thu ko cháu rất mong bác tư vấn cho cháu
MEDLATEC trả lời : Vũ huy hoàng-15 tuổi về cháu cần tu vấn gấp
trần quốc toản- tuổi
24/03/2015

vấn đề về bạch cầu

Bạch cầu đạt 11.5 thì bị bệnh gì và cách chữa trị
MEDLATEC trả lời : trần quốc toản- tuổi về vấn đề về bạch cầu
hotline 1900 5656561900 565656