Những câu hỏi về Huyết học đến bệnh viện Medlatec | Trang 96

Câu hỏi chuyên khoa : Huyết học

Nguyễn Thế Toan-41 tuổi
14/06/2014

Tư vấn kết quả xét nghiệm

Nhờ BS tư vấn giúp về kết quả xét nghiệm ngày 14/6/2014 mã 1193349 Xin cảm ơn
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Thế Toan-41 tuổi về tư vấn kết quả xét nghiệm
Nguyễn Hoài Giang-40 tuổi
13/06/2014

ý nghĩa các chỉ tiêu tăng

Hôm nay, ngày 13/6/2014 tôi có xét nghiệm máu của Medlatec. Kết quả có các chỉ tiêu: Lympho không điển hình, lắng máu, axit uric, triglyceride tăng không bình thường. Chỉ tiêu uric thì tôi biết là gây nên bệnh gút. Các chỉ tiêu khác sẽ là nguyên nhân gây ra bệnh gì? Tôi đề nghị Medlatec tư vấn giúp. Tôi xin cám ơn.
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Hoài Giang-40 tuổi về ý nghĩa các chỉ tiêu tăng
Nguyễn Thị Quỳnh-49 tuổi
23/04/2014

Hỏi về kết quả xét nghiệm máu

Trong bảng kết quả của tôi có đề CRP định lượng là cao : 38,45 kali máu : 3,45 (giảm ) HBsAb định lượng : 30,97 (cao) VẬy là tôi bị bệnh gì ? Và nguyên nhân gây nên bệnh đó là vì sao ?
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Thị Quỳnh-49 tuổi về hỏi về kết quả xét nghiệm máu
Nguyễn Thị Thu Hiền- tuổi
23/04/2014

Kết luận bệnh

Bác sĩ đọc giúp cháu kết quả xét nghiệm máu như sau: - Số lượng tiểu cầu (PLT) là 132 (Ghi chú: Giảm) - Độ phân bố TC (PDW) là 17 (Ghi chú: Cao) - Tỷ lệ % bạch cầu Mono là 13.9 (Ghi chú: Tăng) - CRP định lượng là 23.11 (Ghi chú: Cao) Bệnh nhân 30 tuổi, bị sốt 39 độ từ 10h tối ngày 22/04/2014 cho đến lúc thử máu là 10h trưa ngày 23/04/2014, hắt xì nhiều lần trong ngày, sụt sịt, người không nổi ban đỏ.
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Thị Thu Hiền- tuổi về kết luận bệnh
Thái vĩnh giang- tuổi
22/04/2014

hỏi kết quả xét nghiệm công thức máu

Huyết học Tổng phân tích máu 32 chỉ số : 100.000 Số lượng bạch cầu (WBC) 9.4 Giga/L (4-10) Số lượng hồng cầu (RBC) 4.48 Tera/L (3.8-5.8) Số lượng huyết sắc tố (Hb) 12.7 g/dL (12-16.5) Thể tích khối hồng cầu (HCT) 38.2 % (35 -48) Thể tích trung bình HC (MCV) 85 fL (85-95) Lượng Hb trung bình HC (MCH) 28.3 pg (26-32) Nồng độ Hb trung bình HC 33.1 g/dL (32-36) Độ phân bố HC (RDW) 14.5 % (10-16.5) Số lượng tiểu cầu (PLT) 316 Giga/L (150-450) Thể tích trung bình TC (MPV) 8.4 fL (4-11) Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.267 % (0.1-1) Độ phân bố TC (PDW) 16.0 % (10-16.5) Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 67.6 % (43-76) Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 20.5 % (17-48) Tỷ lệ % bạch cầu Mono 8.4 % (4-8) Tăng (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu ái toan 2.5 % (0.1-7) Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm 1.0 % (0.0-2.5) % Lympho không điển hình 1.3 % (0-2.5) % Các TB non lớn 1.9 % (0-3.0) Số lượng bạch cầu trung tính 6.33 Giga/L (2-6.9) Số lượng bạch cầu Lympho 1.92 Giga/L (0.6-3.4) Số lượng bạch cầu Mono 0.79 Giga/L (0-0.9) Số lượng bạch cầu ái toan 0.23 Giga/L (0-0.7) Số lượng bạch cầu ái kiềm 0.09 Giga/L (0-0.2) SL Lympho không điển hình 0.12 Giga/L (0-0.25) SL TB non lớn 0.18 Giga/L (0-0.3) % BC đa nhân non 0.8 % (0.0-2.5) % Lympho non 0.5 % (0.0-2.5) % BC mono non 0.6 % (0.0-1.1) SL BC đa nhân non 0.08 Giga/L (0.0-0.25) SL BC lympho non 0.05 Giga/L (0.0-0.25) SL BC mono non 0.05 Giga/L (0.0-0.11) Con tôi có kết quả xét nghiệm công thức máu như trên. Nhờ bác sỹ tư vấn về nguyên nhân sốt.
MEDLATEC trả lời : Thái vĩnh giang- tuổi về hỏi kết quả xét nghiệm công thức máu
Nguyễn Thị Thu-01 tuổi
21/04/2014

Tư vấn kết quả xét nghiệm máu sốt do đâu?

Số lượng bạch cầu (WBC) 11.3 Giga/L (4-10) Tăng (Xem chi tiết) Số lượng hồng cầu (RBC) 4.76 Tera/L (3.8-5.8) Số lượng huyết sắc tố (Hb) 10.3 g/dL (12-16.5) Giảm (Xem chi tiết) Thể tích khối hồng cầu (HCT) 32.4 % (35 -48) Giảm (Xem chi tiết) Thể tích trung bình HC (MCV) 68 fL (85-95) Nhỏ (Xem chi tiết) Lượng Hb trung bình HC (MCH) 21.6 pg (26-32) Thấp (Xem chi tiết) Nồng độ Hb trung bình HC 31.7 g/dL (32-36) Thấp (Xem chi tiết) Độ phân bố HC (RDW) 19.8 % (10-16.5) Cao (Xem chi tiết) Số lượng tiểu cầu (PLT) 261 Giga/L (150-450) Thể tích trung bình TC (MPV) 9.7 fL (4-11) Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.254 % (0.1-1) Độ phân bố TC (PDW) 19.5 % (10-16.5) Cao (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 38.9 % (43-76) Giảm (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 49.6 % (17-48) Tăng (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu Mono 10.4 % (4-8) Tăng (Xem chi tiết) Tỷ lệ % bạch cầu ái toan 0.4 % (0.1-7) Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm 0.7 % (0.0-2.5) % Lympho không điển hình 2.7 % (0-2.5) Tăng (Xem chi tiết) % Các TB non lớn 1.2 % (0-3.0) Số lượng bạch cầu trung tính 4.38 Giga/L (2-6.9) Số lượng bạch cầu Lympho 5.59 Giga/L (0.6-3.4) Tăng (Xem chi tiết) Số lượng bạch cầu Mono 1.17 Giga/L (0-0.9) Tăng (Xem chi tiết) Số lượng bạch cầu ái toan 0.05 Giga/L (0-0.7) Số lượng bạch cầu ái kiềm 0.08 Giga/L (0-0.2) SL Lympho không điển hình 0.31 Giga/L (0-0.25) Tăng (Xem chi tiết) SL TB non lớn 0.13 Giga/L (0-0.3) % BC đa nhân non 0.3 % (0.0-2.5) % Lympho non 0.4 % (0.0-2.5) % BC mono non 0.4 % (0.0-1.1) SL BC đa nhân non 0.03 Giga/L (0.0-0.25) SL BC lympho non 0.05 Giga/L (0.0-0.25) SL BC mono non 0.05 Giga/L (0.0-0.11) CRP định lượng 16.37 mg/L (0-5) Cao Bé được 13thang, bị sốt về chiều tối và đêm đến hơn 39 độ. Khi sốt nổi mẩn đỏ như rôm nhưng lúc người mát lại mất. Xin bác sỹ cho biết bé sốt do đâu ạ. Xin chân thành cảm ơn!
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Thị Thu-01 tuổi về tư vấn kết quả xét nghiệm máu sốt do đâu?
Dao Van Ninh-39 tuổi
21/04/2014

Ket qua xet nghiem

Chau be 15 thang tuoi lam xet nghiem mau tai MEDLATECH co ket qua xet nghiem nhu sau: 1/ So luong bach cau (WBC): Kq:19.7 Bt: 4-10 => Tang 2/ Ty le % bach cau Lympho: kq: 50% Bt: 17-48 => Tang 3/ Ty le % bach cau Mono: kq: 8.1% Bt: 4-8 => Tang 4/ So luong bach cau Trung tinh: Kq:7.92 Gila Bt:2-6,9 => Tang 5/So luong bach cau Lympho: Kq:9.85 Giga/L Bt: 0.6-3.4 => Tang 6/So luong bach cau Mono: Kq:1.6 Giga/L Bt: 0-0.9 => Tang 7/So luong bach cau Kiem: Kq:0.26 Giga/L Bt: 0-0.2 => Tang 8/SL Lympho khong dien hinh: Kq:0.46 Giga/L Bt: 0-0.25 => Tang
MEDLATEC trả lời : Dao Van Ninh-39 tuổi về ket qua xet nghiem
Lương Thị Quyên
12/04/2014

Bác sĩ giúp cháu phân tích huyết đồ dưới đây với ạ

HBG: 110 g/l RBC: 3, 44 10e12/l HTC: 28, 9 % MCV: 84 fl RDW: 15, 6% MCH: 31, 9 pg MCHC: 380 g/l WBC: 13, 8 10e9/1 LYMF: 0, 9 10e9/1 6, 6 % MID: 0, 7 10e9/1 4,6 % GRAN: 12, 2 10e9/1 88, 8 % PLT: 134 10e9/1 MPV: 11, 3 fl PCT: 0, 16% PDW: 17, 3fl
MEDLATEC trả lời : Lương Thị Quyên về bác sĩ giúp cháu phân tích huyết đồ dưới đây với ạ
Vũ thị kim tuyến- tuổi
11/04/2014

xuanvu081167@gmail.com

KẾT quả XN của tôi có các chỉ số Hb:10.3; HCT:30.1; MCH:23.5; RDW:19.4; PCT:0.228 PDW: 26 có gì bất thường không. .Tôi đang dung thuốc chữa bệnh bướu cổ
MEDLATEC trả lời : Vũ thị kim tuyến- tuổi về xuanvu081167@gmail.com
phan hung-26 tuổi
03/04/2014

lấy máu xét nghiệm

Bs cho em hỏi: khi lấy máu xét nghiệm xi lanh không đủ hơi nên y tá phải đẩy máu vào rồi mới rút máu ra tiếp. Như vậy thì máu trong xi lanh đó có bị vở hồng cầu hay không? Và nếu bị vở hồng cầu thì sẻ ảnh hưởng tới nhửng xét nghiệm nào ạ.em cảm ơn bs nhiều.
MEDLATEC trả lời : phan hung-26 tuổi về lấy máu xét nghiệm
Phan Thị Xuyến
03/04/2014

Hỏi về chỉ số hồng cầu, bạch cầu và canxi

Thân gửi bác sỹ. Tôi mang thai bé đầu tuần thứ 19. Hôm nay, ngày 3-4-2014 tôi làm xn 32 chỉ tiêu máu và kết quả của 1 số chỉ tiêu không trong giới hạn bình thường như sau: Số lượng hồng cầu (RBC): 3.33 tera/L (3.8-5.8) Giảm; Số lượng huyết sắc tố (Hb) 10.2 g/dL (12-16.5) Giảm; Thể tích khối hồng cầu (HCT) 30.2 % (35-48) Giảm; Tỷ lệ bạch cầu Mono 3.6% (4-8); triglyceride 2.66 mmol/L (0.46-2.25) Tăng; Calci máu 2.03mmol/L (2.2-2.6)Giảm; calci Ion 0.86 mmol/L (0.94-1.29) Giảm. Tôi thực sự rất lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến em bé không? Mong bác sỹ tư vấn để khắc phục
MEDLATEC trả lời : Phan Thị Xuyến về hỏi về chỉ số hồng cầu, bạch cầu và canxi
Nguyễn thanh ngọc-39 tuổi
01/04/2014

Xin tư vấn về kết quả xét nghiệm máu tuần 36

hwa 36 em đi làm hss o pshn, kq xét nghiệm có 1 số chỉ số cao hơn bt, Đông máu: fibrinogen : 6.07 (2-4) Sinh hoá: glucose : 5 (3.6-6.4) Triglycerit: 4.15 (<1.7) Cholesterol 7.3( <5.2) Xn đường 5.0 thì bs bảo hơi cao du nam trong tri so bt ,bs yêu cầu đi xét nghiệm lại đường huyết ở noi tiet trung uong, tuan 26 e đã đi lam nghiệm pháp đường huyết : glucose khi đói 5.7 (<5.1) , sau doi thi ok, sau đó đã đc ăn u rùi Nước tiểu: bạch cầu 500 ( <10) hỏi bs thì bảo viêm nhẹ p xét nghiệm tiểu đường trước Huhu em lo quá , e chỉ tăng 10 kg, jo 36 t con dc 2.9 rùi ạ Theo bs xn glucose: 5.0 có phải xn lại ở nội tiết tw nữa k ạ và các chỉ số trên bị như vậy có ảnh hưởng gì đến thai không ạ? E cảm ơn!
MEDLATEC trả lời : Nguyễn thanh ngọc-39 tuổi về xin tư vấn về kết quả xét nghiệm máu tuần 36
Hoàng Anh Phương-62 tuổi
30/03/2014

Tư vấn kết quả xét nghiệm máu

Kính gửi Bác sỹ. Tôi 62 tuổi, nừ giới. Ngày 26/3/2014 tôi có làm xét nghiệm 26 chỉ tiêu máu ( code 1161116), trong đó có 5 chỉ tiêu cao hơn mức cho phép, cụ thể: 1. CPR định lượng = 14,54 2. Triglycerid = 2,7 3. Cholesterol = 5,58 4. Lipase = 79,6 5. TSH = 5,72 Xin cho biết tôi đang bị bệnh gì. có nguy cơ bị bệnh gì và cách chữa trị / phòng ngừa? Ngoài ra khoảng 1 năm gần đây tôi hay bị đau , mỏi hai bàn tay (từ cổ tay đến các ngón), có lúc đau tê không làm được việc gì. Trân trọng cám ơn!
MEDLATEC trả lời : Hoàng Anh Phương-62 tuổi về tư vấn kết quả xét nghiệm máu
Nguyễn Kim-45 tuổi
07/03/2014

Kết quả xét nghiệm

Bác sĩ xem cho em kết quả XN máu ngày 01/3/2014 Huyết học Số lượng bạch cầu (WBC) 11.2 (Trị số BT (4-10), GRAN# 8.7 (Trị số BT 2.0-7.0), Gran% 77.1 (Trị số BT 50-70) (HCT) 35.4 (37 -50) Giảm (MCH) 35 (27-31) (MCHC) 39.5 (32-36) Độ phân bố HC (RDW-CV) 15.3 (11.5-14.5) Nhờ bác sĩ tư vấn cho em về kết quả xét nghiệm máu với ạ. Em cảm ơn!
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Kim-45 tuổi về kết quả xét nghiệm
trần Thị Thư- tuổi
25/02/2014

giải thích kết quả xét nghiệm

Tôi vừa nhận kết quả XN tổng phân tích máu tại bệnh viện, trong đó có 3 chỉ tiêu không nằm trong mức bình thường:Thể tích trung bình HC (MCV) = 82 (giảm), lượng huyết sắc tố 11,6(giảm), tỷ lệ % bạch cầu Mono = 2,1 ( giảm). Hiện tôi đang uống thuốc Pariet20mg và motilum M điều trị hội chứng trào ngược dạ dày.Ngoài ra hiện tôi đang bị triệu chứng tê 1 điểm sau lưng (gần xương bả vai), tôi đi chụp phổi thì không có gì bất thường Đề nghị Bác sỹ giúp tôi hiểu rõ thêm về kết quả xét nghiệm này có gì nghiêm trọng ko. Tôi xin chân thành cảm ơn!
MEDLATEC trả lời : trần Thị Thư- tuổi về giải thích kết quả xét nghiệm
hotline 1900 5656561900 565656