Những câu hỏi về Nam học đến bệnh viện Medlatec | Trang 25

Câu hỏi chuyên khoa : Nam học

Nguyễn Hoàng Huy-31 tuổi
22/09/2015

Tư vấn sức khỏe sinh sản về tinh dịch đồ

Gửi Bác Sĩ, Em kiểm tra tinh dịch đồ kết quả: Ly giải: 30, pH: 7,5, thể tích 3,5, tổng số tinh trùng 157, mật độ 45, PR: 46, NP: 8, IM 46, tỉ lệ sống 62, chỉ số bình thường =0. Bác sĩ kết luận 90% tinh trùng có đầu dài dẹp nhiều không bào. Vậy đây là kết quả tốt hay xấu, nếu tiến hành bơm tinh trùng bằng phương pháp lọc rửa thì tỷ lệ thành công như thế? Nhờ bác sĩ tư vấn. Cảm ơn
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Hoàng Huy-31 tuổi về tư vấn sức khỏe sinh sản về tinh dịch đồ
Đức Minh-28 tuổi
21/09/2015

Tinh trùng yếu

Đây là Kết quả tháng 4:Tinh dịch đồ 18 chỉ số Thể tích tinh dịch 3 mL (2-5) Kiêng giao hợp 7 days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 7.4 (7.2-8) 0 Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) Nồng độ tinh trùng 170.2 M/mL (>20) Sự di động (các mức độ a+b+c) 37. % 0 Di động về phía trước nhanh(a) 23.3 % (>=25) Giảm , Di động về phía trước chậm(b) 9.1 % Ðộ di động không tiến tới(c) 4.7 % Không di động(d) 62.9 %,hình dáng bình thường:WHO 3rd 29.8 % (>=30) Nồng độ tinh trùng di động 63.1 M/mL Nồng độ TT về ph trước(a) 39.7 M/mL (>=5) Nồng độ TT về phía trước(b) 15.5 M/m(>=5) Nồng độ tinh trùng chức năng 28.3 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 15 micr./sec (>=5) Tỷ số di động của tinh trùng 320 (>=80) Tổng số tinh trùng 510.6 M (>=40) Tổng số tinh trùng di động 189.3M Tổng số TT tiến tới 165.6 M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng 84.9 M (>=40): Kết quả ngày 10/05/15: Tinh dịch đồ 18 chỉ số Thể tích tinh dịch 2 mL (2-5) Kiêng giao hợp 4 days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 7.6 (7.2-8) 0 Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) Nồng độ tinh trùng 136 M/mL (>20) Sự di động (các mức độ a+b+c) 45.2 % 0 Di động về phía trước nhanh(a) 27.9 % (>=25) Giảm , Di động về phía trước chậm(b) 11.3 % Ðộ di động không tiến tới(c) 6 % Không di động(d) 54.8 %,hình dáng bình thường:WHO 3rd 33.5 % (>=30) Nồng độ tinh trùng di động 61.5 M/mL Nồng độ TT về ph trước(a) 38 M/mL (>=5) Nồng độ TT về phía trước(b) 15.4 M/m(>=5) Nồng độ tinh trùng chức năng 29.6 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 15 micr./sec (>=5) Tỷ số di động của tinh trùng 300 (>=80) Tổng số tinh trùng 272 M (>=40) Tổng số tinh trùng di động 123 M Tổng số TT tiến tới 106.8 M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng 59.2 M (>=40), Kết quả ngày 20/9: Tinh dịch đồ 18 chỉ số Thể tích tinh dịch 3 mL (2-5) Kiêng giao hợp 5 days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 7.5 (7.2-8) 0 Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) Nồng độ tinh trùng 134.1M/mL (>20) Sự di động (các mức độ a+b+c) 45 % 0 Di động về phía trước nhanh(a) 29.3 % (>=25), Di động về phía trước chậm(b) 10.2 % Ðộ di động không tiến tới(c) 5.5 % Không di động(d) 55 %,hình dáng bình thường:WHO 3rd 33.3 % (>=30) Nồng độ tinh trùng di động 60.3 M/mL Nồng độ TT về ph trước(a) 39.3M/mL (>=5) Nồng độ TT về phía trước(b) 13.7 M/m(>=5) Nồng độ tinh trùng chức năng 29.2 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 15 micr./sec (>=5) Tỷ số di động của tinh trùng 328 (>=80) Tổng số tinh trùng 402.3 M (>=40) Tổng số tinh trùng di động 180.9 M Tổng số TT tiến tới 159 M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng 87.6 M (>=40),Mong Bác sĩ tư vấn giúp E ạ.
MEDLATEC trả lời : Đức Minh-28 tuổi về tinh trùng yếu
Đỗ Trí Quyễn-39 tuổi
14/09/2015

Tư vấn kết quả xét nghiệm

Chào bác sĩ, bác sĩ tư vấn giúp kết quả xét nghiệm em xem ở phiếu tra kết quả trực tuyến: Mã số thẻ: A116285 MK 914. Bsỹ có thể vào kiểm tra và tư vấn gúp. xem em có 03 chỉ số giảm có vấn đề về sinh sản không? Chế độ ăn? Cách khắc phục? Cảm ơn bác sỹ. Testosterone: 8.05nmol/L Thể tích tinh dịch: 1.5ml Nồng độ tinh trùng: 67.1M/mL Sự di động (các mức độ a+b+c): 48% Di động về phía trước nhanh (a): 32.5% (>=25) Di động về phía trước chậm (b): 8.3% Không di động (d): 52% Di động không tiến tới (c): 7.2% % hình dáng bình thường: WHO 3rd: 31.6% (>=30) Nồng độ TT về phía trước (a): 21.8M/mL (>=5) Nồng độ TT di động: 32.2M/mL Nồng độ TT về phía trước (b): 5.6M/mL (>=5) Nồng độ TT chức năng: 14.6M/mL Tốc độ di chuyển trung bình: 183 (>=80) Tổng số tinh trùng: 100.7M (>=40) Tổng số tinh trùng di động: 48.3M Tổng số tinh trùng tiến tới 41.1M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng: 21.9M (>=40)
MEDLATEC trả lời : Đỗ Trí Quyễn-39 tuổi về tư vấn kết quả xét nghiệm
Trịnh Thanh Trung-33 tuổi
06/09/2015

Tư vấn kết quả xét nghiệm

Chào bác sỹ ạ! Hôm nay ngay 6 tháng 9 năm 2015 cháu có xét nghiệm tinh dịch đồ tại medlatec mã xét nghiệm của cháu là 1001276. Bác sỹ tư vấn giúp cháu các chỉ tiêu trên bảng xét nghiệm với ah. Cháu có thể thụ tinh tự nhiên được không ạ và cho cháu lời khuyên. Cảm ơn bác sỹ nhiều
MEDLATEC trả lời : Trịnh Thanh Trung-33 tuổi về tư vấn kết quả xét nghiệm
Nguyen Tu-23 tuổi
02/09/2015

Tư vấn kết quả tinh dịch đồ

Chào bác sỹ ạ E năm nay 23t mới cưới vợ đc 4 thág nhưg chưa thấy gì,e cũg mới khám tinh dịch đồ về các chỉ số như sau mog bác sỹ tư vấn giúp em.e cảm ơn bác sỹ ạ. Danh mục khám Kết quả Đơn vị Chỉ số bình thường Ghi chú Đơn giá Tinh dịch đồ 18 chỉ số 180.000 Thể tích tinh dịch 6 mL (2-5) Kiêng giao hợp days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 7.5 (7.2-8) Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) Nồng độ tinh trùng 21.2 M/mL (>20) Sự di động (các mức độ a+b+c) 68.4 % Di động về phía trước nhanh(a) 31.6 % (>=25) Di động về phía trước chậm(b) 22.2 % Không di động(d) 31.6 % Ðộ di động không tiến tới(c) 14.6 % % hình dáng bình thường:WHO 3rd 41.3 % (>=30) Nồng độ TT về ph trước(a) 6.7 M/mL (>=5) Nồng độ tinh trùng di động 14.5 M/mL Nồng độ TT về phía trước(b) 4.7 M/mL (>=5) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ tinh trùng chức năng 7.2 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 11 micr./sec (>=5) Tỷ số di động của tinh trùng 81 (>=80) Tổng số tinh trùng 127.2 M (>=40) Tổng số tinh trùng di động 87 M Tổng số TT tiến tới 68.4 M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng 43.2 M (>=40) Thể tích tinh dịch mL (2-5)
MEDLATEC trả lời : Nguyen Tu-23 tuổi về tư vấn kết quả tinh dịch đồ
Nguyễn Thùy Chi
01/09/2015

Xin tư vấn về kết quả tinh dịch đồ

Tinh dịch đồ 18 chỉ số 180.000 Thể tích tinh dịch 3.2 mL (2-5) Kiêng giao hợp days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 7.6 (7.2-8) Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) Nồng độ tinh trùng 73.6 M/mL (>20) Sự di động (các mức độ a+b+c) 50.1 % Di động về phía trước nhanh(a) 18.8 % (>=25) Giảm (Xem chi tiết) Di động về phía trước chậm(b) 20.2 % Không di động(d) 49.9 % Ðộ di động không tiến tới(c) 11.1 % % hình dáng bình thường:WHO 3rd 32.8 % (>=30) Nồng độ TT về ph trước(a) 13.8 M/mL (>=5) Nồng độ tinh trùng di động 36.9 M/mL Nồng độ TT về phía trước(b) 14.9 M/mL (>=5) Nồng độ tinh trùng chức năng 15.7 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 11 micr./sec (>=5) Tỷ số di động của tinh trùng 130 (>=80) Tổng số tinh trùng 235.5 M (>=40) Tổng số tinh trùng di động 118.1 M Tổng số TT tiến tới 91.8 M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng 50.2 M (>=40) 8/31/2015 Bệnh viện MEDLATEC - Kết quả tra cứu http://medlatec.vn/Service/ResultPatientVN.aspx?1=jvFATIrdRi7SOXpMBUObTA==&La=VN&Place=HN 2/4
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Thùy Chi về xin tư vấn về kết quả tinh dịch đồ
Chu Văn Trường- tuổi
28/08/2015

Cần tư vấn về kết quả tinh dịch đồ

Chào BS, tôi cần tư vấn kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ (SID: 1001070, mã BM: 4817), tôi thấy có 4 chỉ số giảm, với kết quả này thì có thể có con theo cách tự nhiên được không BS, làm thế nào để tăng được các chỉ số đó lên ạ. Cảm ơn BS
MEDLATEC trả lời : Chu Văn Trường- tuổi về cần tư vấn về kết quả tinh dịch đồ
Nguyễn D T-27 tuổi
15/08/2015

Vo sinh do biến chứng quai bị

Thưa các bác sĩ, các đây 2 năm em tôi bị quai bị, do không chữa kịp thời nên em tôi bị biến chứng, sưng tinh hoàn. Sau đó em tôi đi xét nghiệm thì có kết quả vô sinh. Các bác sĩ cho tôi hỏi là có phương pháp hiện đại nào để giúp em tôi có thể có con được không?
MEDLATEC trả lời : Nguyễn D T-27 tuổi về vo sinh do biến chứng quai bị
Nguyễn Khương Duy-23 tuổi
08/08/2015

Yếu sinh lý

Xin chào bác sĩ. E năm nay 23 tuổi và đã quan hệ tình dục. Khi quan hệ thì chỉ khoảng 1 phút e đã xuất tinh. Sau khi xuất tinh lần 1 thì e tiếp tục quan hệ được lần 2 ngay, đôi lúc xuất tinh lần 2 xong thif vẫn có thể làm lần 3. Lần quan hệ thứ 2 thời gian lâu hơn lần 1, khoảng 15-20 phút và có xuất tinh nhưng lượng xuất ra ít hơn lần 1. Vậy e muốn hỏi tỉnh trạng như vậy có phải bị sinh lý yếu hay không? Và cách chữa như thế nào ạ?
MEDLATEC trả lời : Nguyễn Khương Duy-23 tuổi về yếu sinh lý
phung thi vien-25 tuổi
24/07/2015

Kham vô sinh

em chào bác sĩ ạ. lần trước em có gửi câu hỏi về chương trình và đã nhận được câu trả lời nhưng có một số vấn đề em vẫn chưa được rõ nên em mong chương trình tư vấn giúp em với ạ.kết quả huyết học xét nghiệm tinh dịch đồ bằng máy hình thái bình thường của chồng em là 06% là giảm nhiều, như vậy có nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó thưa bác sỹ. và suy giảm về hình thái tinh dịch, sàng lọc bộ viêm, siêu âm tinh hoàn, và làm lại tinh dịch đồ, nhiễm sắc thể đồ để chuẩn đoán bệnh nghĩa là sao ạ. với kết quả như vậy có ảnh hưởng gì đến việc thụ thai không? em ở yên bái và ở yên bái có làm được những xét nghiệm này không? em xin chân thành cảm ơn!
MEDLATEC trả lời : phung thi vien-25 tuổi về kham vô sinh
vũ quang nguyên-28 tuổi
24/07/2015

đánh giá kết quả tinh dịch đồ

Danh mục khám Kết quả Đơn vị Chỉ số bình thường Ghi chú Đơn giá FSH 6.69 mU/mL (Nam: 1.5-12.4) 125.000 Nữ: -GĐ thể nang: (3.5-12.5) -Đỉnh rụng trứng: (4.7-21.5) -GĐ hoàng thể: (1.7-7.7) -Mãn kinh: (25.8-134.8) LH 3.87 mU/mL (Nam: 1.7-8.6) 125.000 Nữ: -GĐ thể nang: (2.4-12.6) -Đỉnh rụng trứng: (14-95.6) -GĐ hoàng thể: (1.0-11.4) -Mãn kinh: (7.7-58.5) Prolactin 316.3 µU/mL (Nam: 98-456) 125.000 Nữ: -Nữ trưởng thành (127-637) -Mang thai: (200-4500) -Mãn kinh: (30-430) Estradiol (E2) 40.51 pmol/L (Nam: 28-156) 125.000 Nữ: -GĐ thể nang: (46-607) -Đỉnh rụng trứng: (315-1828) -GĐ hoàng thể: (161-774) -Mãn kinh: ( 18.4-201) Testosterone 9.54 nmol/L (9.9-27.8) Giảm (Xem chi tiết) 125.000 Tinh dịch đồ 18 chỉ số 180.000 Thể tích tinh dịch 5 mL (2-5) Kiêng giao hợp days (3-7) Thời gian lấy và thử mẫu 45 min Độ pH 7.5 (7.2-8) Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) Nồng độ tinh trùng 56.7 M/mL (>20) Sự di động (các mức độ a+b+c) 44.8 % Di động về phía trước nhanh(a) 2.3 % (>=25) Giảm (Xem chi tiết) Di động về phía trước chậm(b) 25.8 % Không di động(d) 55.2 % Ðộ di động không tiến tới(c) 16.7 % % hình dáng bình thường:WHO 3rd 24.5 % (>=30) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ TT về ph trước(a) 1.3 M/mL (>=5) Giảm (Xem chi tiết) Nồng độ tinh trùng di động 25.4 M/mL Nồng độ TT về phía trước(b) 14.6 M/mL (>=5) Nồng độ tinh trùng chức năng 7.2 M/mL Tốc độ di chuyển trung bình 7 micr./sec (>=5) Tỷ số di động của tinh trùng 47 (>=80) Giảm (Xem chi tiết) Tổng số tinh trùng 283.5 M (>=40) Tổng số tinh trùng di động 127 M Tổng số TT tiến tới 79.5 M (>=20) Tổng số tinh trùng chức năng 36 M (>=40) Giảm (Xem chi tiết) Thể tích tinh dịch mL (2-5) Nồng độ tinh trùng trong mẫu mil/mL (20-70) Tổng số tinh trùng 1 lần xuất tinh Millions (80-185) Độ hoạt động Nhanh % Chậm % Không di động % Tỷ lệ tinh trùng sống Tỷ lệ tinh trùng sống sau 1 giờ % (80-100) Tỷ lệ tinh trùng sống sau 2 giờ % (60-80) Các hình thái dị dạng có thể % Siêu âm tinh hoàn 120.000
MEDLATEC trả lời : vũ quang nguyên-28 tuổi về đánh giá kết quả tinh dịch đồ
Chiến Thắng-42 tuổi
24/07/2015

Xin tư vấn kết quả tinh dịch đồ

Xin bác sĩ tư vấn giúp kết quả tinh dịch đồ như sau :Thể tích tinh dịch 7.0 mL (2-5) kiêng giao hợp 7 ngày Độ pH 8.5 (7.2-8) Kiềm ( các chỉ số tiếp theo trên kết quả không ghi ) Thể tích tinh dịch 7.0 mL (2-5), Nồng độ tinh trung trong mẫu 13 mil/mL (20-70) Giảm, Tổng số tinh trùng 1 lần xuất tinh 91 Millions (80-185), Nhanh 5 %, Chậm 45 %, Không di động 50 %, tỷ lệ tinh trùng sống sau 1 giờ 50 % (80-100) Giảm, tỷ lệ tinh trùng sống sau 2 giờ 35 % (60-80) Giảm, Các hình thái dị dạnh có thể 12 %. Với kết quả trên tôi phải điều trị như thế nào ? để có khả năng thụ thai tự nhiên Cám ơn bác sĩ
MEDLATEC trả lời : Chiến Thắng-42 tuổi về xin tư vấn kết quả tinh dịch đồ
Lê Đình Trường -30 tuổi
21/07/2015

Xét nghiệm tinh trùng

Tôi lấy vợ gần 2năm nay nhưng chưa có con, tôi đã đi khám tại trung tâm sức khoẻ sinh sản hà nội,và và bệnh viện phụ sản TW. Ho kết luận tôi bị tinh trùng yếu và tỉ lệ tinh trùng tiến tới thấp. Nay cho tôi hỏi. Nếu tôi tới bệnh viện Mình xét nghiệm lại thì chi phí xét nghiệm có đắt không, và nếu có thể bệnh viện giúp vợ chồng tôi sớm có con không. chân thành cảm ơn bệnh viện . Mong bệnh viện trả lời lại sớm cho tôi
MEDLATEC trả lời : Lê Đình Trường -30 tuổi về xét nghiệm tinh trùng
Đặng Văn Bàn-25 tuổi
20/07/2015

Xét nghiệm tinh dịch đồ.

Cháu có làm xét nghiệm TDĐ ngày 01/05 Số biên lai:1002599. Mong bác sĩ tư vẫn rõ hơn về kết quả. Như thế vó là tinh trung yếu không ạ. Xin cảm ơn.!
MEDLATEC trả lời : Đặng Văn Bàn-25 tuổi về xét nghiệm tinh dịch đồ.
Lê văn Nam-27 tuổi
19/07/2015

Xét nghiệm rivalta dương tính

Chào bác sỹ! Em bị tràn dịch tinh hoàn, và đã được chọc hút. kết quả Xét nghiệm rivalta của em là dương tính. Bác sỹ cho em hỏi tình hình của em có nghiêm trọng lắm không? liệu em có nguy cơ mắc các bệnh như lao hay ung thư không? Cảm ơn bác sỹ
MEDLATEC trả lời : Lê văn Nam-27 tuổi về xét nghiệm rivalta dương tính
hotline 1900 5656561900 565656