Những câu hỏi về Sản - phụ khoa đến bệnh viện Medlatec | Trang 316

Câu hỏi chuyên khoa : Sản - phụ khoa

H?ng h?nh-31 tu?i
18/10/2015

Tiêm u?n ván

M?nh đang mang thai tu?n 28 cách l?n 1 là 7 năm l?n đ?u h?nh như ch? tiêm 1 m?i u?n ván, l?n này minh đi tiêm th? đ?n lúc nào b?nh vi?n c?ng tiêm đư?c hay ph?i ch? l?ch h?n m?i đư?c v? m?nh ch? đi vào bu?i t?i?
MEDLATEC trả lời : H?ng h?nh-31 tu?i về tiêm u?n ván
Lương Th? Ngân-33 tu?i
18/10/2015

Viêm ph? khoa

Bác s? ơi, l?n trư?c em khám ph? khoa, k?t qu? b? viêm ph? khoa, soi tươi k?t qu?: B?ch c?u (+); Tr?c khu?n Gram dương: nhi?u. Các bác s? kê đơn cho em thu?c u?ng Manpos 28 viên (7 ngày); thu?c đ?t Sadetabs 12 viên, và nư?c r?a Intima Creaamy Feminine. Ngày th? 2 đ?t thu?c v? ch?ng em không kiêng đư?c đ? quan h?, nhưng không th?y bi?u hi?n g? b?t thư?ng. Tuy nhiên đ?n ngày th? 10 (hôm qua), trư?c khi đi ng? em th?y r?t ng?a ? c?a âm đ?o, nhưng em v?n đ?t thu?c và đi ng? b?nh thư?ng. Sáng nay khi r?a em th?y ng?a kh?ng khi?p, xung quanh c?a âm đ?o (g?i là âm h? ph?i không ??) có n?i r?t nhi?u m?n. Em l?y gương soi c?n th?y m?c m?n c? ? trong âm đ?o. Không bi?t do bi?n ch?ng hay em v? sinh chưa đúng cách nên gây ng?a? C?n 2 ngày n?a em m?i h?t thu?c đ?t. Em lo l?ng quá. B?nh c?a em có n?ng l?m không bác s?? Có th? ch?a kh?i d?t đi?m không? Có d? b? tái phát không? Em hay u?ng cafe h?a tan, m?i ngày ít nh?t 1 gói, hay c?o s?ch lông vùng kín (3 ngày 1 l?n, m?i khi c?o hay dùng xà bông t?m). Đi?u này có ?nh hư?ng g? đ?n t?nh tr?ng vô sinh không? Em cư?i 3 năm v?n chưa có con. (cách đây 2 năm em đi khám các k?t qu? đ?u b?nh thư?ng) Ngoài ra chu k? kinh nguy?t c?a em d?o g?n đây không đ?u, có tháng 33 ngày, có tháng 39 ngày. Tháng này đ? 45 ngày r?i em v?n chưa th?y có kinh l?i. Li?u em b? r?i lo?n hay do tác d?ng c?a thu?c? Mong bác s? tư v?n giúp em v?i. Em c?m ơn bác s?!
MEDLATEC trả lời : Lương Th? Ngân-33 tu?i về viêm ph? khoa
phùng ng?c ánh-24 tu?i
17/10/2015

hdjd

e muon hoi bac sy la benh vien minh co kham ca hai vo chong khong ?
MEDLATEC trả lời : phùng ng?c ánh-24 tu?i về hdjd
Nguy?n Th? Huy?n Trang-27 tu?i
17/10/2015

Mang thai 10 tu?n làm v? nhi?t k? thu? ngân

Tôi đang mang b?u đư?c hơn 10 tu?n. Hôm nay trong lúc đo nhi?t đ? tôi b?t c?n làm rơi, nhi?t k? b? v? 1 đ?u thu? tinh (kho?ng hơn 1 n?a đ?t tay), nhưng thu? ngân ko ch?y ra, v?n n?m trong đ?u kia c?a nhi?t k?. Tôi ngay l?p t?c đeo kh?u trang y t?, d?n d?p ch? thu? tinh b? v? cho vào s?t rác, tuy nhiên t ko đ? rác đi ngay mà đ? s?t rác ngoài ban công nhà. Sau đó tôi có vi?c đi ra ngoài m?y ti?ng sau m?i v? nhà, v? nhà ngay l?p t?c tôi bu?c kín rác & đi đ? & m? c?a thông thoáng nhà (v?n đeo kh?u trang). Tôi mu?n h?i bác s? tôi có kh? năng hít ph?i thu? ngân ko?
MEDLATEC trả lời : Nguy?n Th? Huy?n Trang-27 tu?i về mang thai 10 tu?n làm v? nhi?t k? thu? ngân
Thu hương-29 tu?i
17/10/2015

Khám hi?m mu?n

D?,e mu?n h?i các xét nghi?m khám hi?m mu?n.e nghe nói ph?i làm xn n?i ti?t vào ngày t2 c?a chu k? kinh. Trưa hôm nay e b?t đ?u b?,e mu?n h?i sáng mai e đ? đ?n làm xét nghi?m đư?c chưa ah?
MEDLATEC trả lời : Thu hương-29 tu?i về khám hi?m mu?n
Bùi Thanh Hoài-31 tu?i
16/10/2015

tư v?n s?n khoa

Kính chào bác s?, Em đ?t thuoc thut âm đ?o crinone 8%, sau chuyen fôi 19 ngày sáng nay sau khi th?t xong kho?ng 2 ti?ng sau thu?c ra m?t chút b? màu h?ng. v?y là hi?n tư?ng g? thưa bác s?. Em c?m ơn bác s?.
MEDLATEC trả lời : Bùi Thanh Hoài-31 tu?i về tư v?n s?n khoa
Ngô Th? Th?y-24 tu?i
16/10/2015

Tư v?n gi?i đáp k?t qu? xét nghi?m

Chào bác s?, Hi?n em đang có b?u hơn 20 tháng và em có làm xét nghi?m t?ng phân tích máu và t?ng phân tích nư?c ti?u. M? b?o m?t c?a xét nghi?m là 2147. Xin bác s? hay tư v?n giúp em là em b? thi?u nh?ng ch?t nào? M?c đ? n?ng hay nh? và c?n làm g? đ? gi?i quy?t nh?ng vi?c thi?u h?t đó ?.
MEDLATEC trả lời : Ngô Th? Th?y-24 tu?i về tư v?n gi?i đáp k?t qu? xét nghi?m
nguy?n văn tùng-30 tu?ih
16/10/2015

xét nghi?m double - test và triple test

e chào bác s? ,thai nhi nhà e đư?c 13 tu?n tu?i, e nên làm xét nghi?m nh?ng g? và vào nh?ng th?i đi?m nào? e c?m ơn bác s?.
MEDLATEC trả lời : nguy?n văn tùng-30 tu?ih về xét nghi?m double - test và triple test
Nguy?n Th? Thùy Dung-28 tu?i
16/10/2015

Chi so hcg

Ngày 6/10/2015 e đi xét nghi?m beta hcg k?t qu? 109 iu/l. Bác s? nói thai c?a e đư?c 4 tu?n 3 ngày. Và nói thai kém v? e có ti?n s? thai lưu 3 l?n. Ngày 15/10/2015 e đi ktra l?i beta là 7917. Kích thư?c túi ?i 8.9 x 5.9. Có túi no?n hoàng, chưa có thai.bác s? v?n nói là thai kém. K?t qu? như v?y c?a e có c?n hy v?ng không các bác s?
MEDLATEC trả lời : Nguy?n Th? Thùy Dung-28 tu?i về chi so hcg
Bích ngà- tu?ihig
16/10/2015

Ng?a thai

Chào bác s?.. V? ng?i u?ng thu?c và đ?t v?ng nên tôi mu?n bi?t là khi quan h? chúng tôi xu?t tinh ngoài th? có kh? năng mang thai không. Xin c?m ơn
MEDLATEC trả lời : Bích ngà- tu?ihig về ng?a thai
Ph?m H?ng- tu?ihi
15/10/2015

Ra máu khi mang thai

Thưa bác s?, ngày 12/10 ch?m kinh 6 ngày e đi siêu âm th? chưa th?y túi thai trong t? cung, đ?u d? th?y niêm m?c dày 22mm. Sáng 14/10 (ch?m 8 ngày) e đi v? sinh th?y có ra chút máu màu nâu, e g?i h?i bác s? siêu âm đư?c tư v?n nên theo d?i vài ngày, n?u máu ti?p t?c ra là s?y s?m. E h?i bác s? v? vi?c u?ng hay tiêm thu?c gi? thai, bác s? nói thai chưa vào t? cung nên chưa th? gi?. Chi?u 14/10 e làm beta hcg ch? s? 211,7; c? ngày hôm đó không ra máu thêm. Sáng 15/10 (ch?m 9 ngày) e đi v? sinh th?y máu ti?p t?c ra, có l?n chút d?ch nh?y. T? sáng t?i gi? c? m?i khi đi v? sinh l?i ra m?t ít máu (máu nâu hơi đ?, đ?y ra t?ng chút như d?ch âm đ?o, có lúc nh? ra vài gi?t). Nhưng máu ch? ra lúc đi v? sinh c?n l?i lúc e n?m th? không ra. B?ng e thi tho?ng đau, nhưng hi?n tư?ng đau b?ng này đ? xu?t hi?n t? trư?c khi ch?m kinh t?i gi?. E xin h?i có ph?i e đ? b? s?y thai hay không ?? Cách đây g?n 1 năm e có b? s?y 1 l?n nhưng máu ra liên t?c, nhi?u và đ? hơn bây gi?. Nh? bác s? tư v?n e có th? làm g? đ? c?i thi?n t?nh tr?ng này k ?. E h?i bác s? siêu âm nhưng bác s? c?ng k có câu tr? l?i nào khác là đ?i xem n?u máu ra như b? th? là s?y r?i. C?m ơn bác s? nhi?u!
MEDLATEC trả lời : Ph?m H?ng- tu?ihi về ra máu khi mang thai
nguy?n th? h?i y?n-28 tu?ie
15/10/2015

xét nghi?m HCG

Thưa bác s?, kinh nguy?t c?a em không đ?u, tháng trư?c em h?t kinh ngày 6/9, ngày 18/9 em có đi siêu âm bu?ng tr?ng th? nm 6,4mm và bên ph?i có 1 nang 11,7mm, em có v? canh b?ng que r?ng tr?ng th?y v?ch T lên m?, vc em có quan h?, đ?n ngày 21/9 em ti?p t?c canh que r?ng tr?ng lên 2 v?ch, vc em ti?p t?c quan h?, đ?n 24/9 quan h? l?n n?a, t? 24/9 đ?n nay th? ko qh. 2 tu?n nay em c?m th?y dau lưng, b?ng dư?i lâu lâu c?m th?y t?c bên ph?i r?i bên trái, ngày 11/10 em b? ra 1 tí máu đ? tươi (ch? kho?ng 2 gi?t), đ?n sáng nay 15/10 em có th? que th? thai nhưng c?ng ch? có 1 v?ch, bác s? cho em h?i trư?ng h?p c?a em th? th? nào ?? em nên đi siêu âm hay xét nghi?m và li?u tri?u ch?ng v?y em có thai không ?, vc em r?t mong có bé. em c?m ơn bác s?
MEDLATEC trả lời : nguy?n th? h?i y?n-28 tu?ie về xét nghi?m hcg
nguy?n th? h?nh-1987 tu?i
15/10/2015

ki?m tra triple test

em có k?t qu? h?i ch?ng down ? m?c 1:662 và h?i ch?ng edward ? m?c < 1:50000. em nh? bs tư v?n giúp em. em cám ơn
MEDLATEC trả lời : nguy?n th? h?nh-1987 tu?i về ki?m tra triple test
Dương Thu Hiên - tu?i
15/10/2015

H?i v? khám dinh dư?ng cho bà b?u .

Chào Bác S? Tôi mu?n h?i v? vi?c làm các xét nghi?m ki?m tra s?c kh?e và b? sung dinh dư?ng cho bà b?u . Hi?n t?i tôi đang mang thai 6 tu?n . L?n v?a r?i có đi khám và siêu âm t?i vi?n C nhưng bác s? ch? cho làm siêu âm và khám thông thư?ng , chưa có thêm m?t tư vân g? c?. Tôi mu?n nh? bác s? tư v?n thêm và mu?n đư?c làm xét nghi?m máu đ? ki?m tra . V? s?c kh?e tôi c?ng không đư?c t?t và kh? năng thi?u máu là r?t cao . Tôi mu?n đư?c ki?m tra , tư v?n đ? bi?t xem khi nào c?n u?ng thêm S?t . Xin chân thành c?m ơn Bác s?
MEDLATEC trả lời : Dương Thu Hiên - tu?i về h?i v? khám dinh dư?ng cho bà b?u .
Tr?n Th? Minh Trang-22 tu?i
15/10/2015

xin tư v?n

chaof bác s?, năm nay cháu 22 tu?i. Cháu ch?m kinh kho?ng 10 ngày và có sd que th? thai và báo 2 v?ch. Đây là l?n đ?u tiên cháu mang thai nhưng v? c?n đang đi h?c và là trư?ng h?p mang thai ngoài ? ki?n. Xin bác s? tư v?n giúp cháu phương pháp b? thai an toàn và hi?u qu?. V? cháu s? s? ?nh hư?ng đ?n vi?c mang thai sau này. C?m ơn bác s? ?!
MEDLATEC trả lời : Tr?n Th? Minh Trang-22 tu?i về xin tư v?n
hotline 1900 5656561900 565656