Những câu hỏi về Sản - phụ khoa đến bệnh viện Medlatec | Trang 368

Câu hỏi chuyên khoa : Sản - phụ khoa

Nguy?n Th? Thùy Dung-28 tu?i
16/10/2015

Chi so hcg

Ngày 6/10/2015 e đi xét nghi?m beta hcg k?t qu? 109 iu/l. Bác s? nói thai c?a e đư?c 4 tu?n 3 ngày. Và nói thai kém v? e có ti?n s? thai lưu 3 l?n. Ngày 15/10/2015 e đi ktra l?i beta là 7917. Kích thư?c túi ?i 8.9 x 5.9. Có túi no?n hoàng, chưa có thai.bác s? v?n nói là thai kém. K?t qu? như v?y c?a e có c?n hy v?ng không các bác s?
MEDLATEC trả lời : Nguy?n Th? Thùy Dung-28 tu?i về chi so hcg
Bích ngà- tu?ihig
16/10/2015

Ng?a thai

Chào bác s?.. V? ng?i u?ng thu?c và đ?t v?ng nên tôi mu?n bi?t là khi quan h? chúng tôi xu?t tinh ngoài th? có kh? năng mang thai không. Xin c?m ơn
MEDLATEC trả lời : Bích ngà- tu?ihig về ng?a thai
Ph?m H?ng- tu?ihi
15/10/2015

Ra máu khi mang thai

Thưa bác s?, ngày 12/10 ch?m kinh 6 ngày e đi siêu âm th? chưa th?y túi thai trong t? cung, đ?u d? th?y niêm m?c dày 22mm. Sáng 14/10 (ch?m 8 ngày) e đi v? sinh th?y có ra chút máu màu nâu, e g?i h?i bác s? siêu âm đư?c tư v?n nên theo d?i vài ngày, n?u máu ti?p t?c ra là s?y s?m. E h?i bác s? v? vi?c u?ng hay tiêm thu?c gi? thai, bác s? nói thai chưa vào t? cung nên chưa th? gi?. Chi?u 14/10 e làm beta hcg ch? s? 211,7; c? ngày hôm đó không ra máu thêm. Sáng 15/10 (ch?m 9 ngày) e đi v? sinh th?y máu ti?p t?c ra, có l?n chút d?ch nh?y. T? sáng t?i gi? c? m?i khi đi v? sinh l?i ra m?t ít máu (máu nâu hơi đ?, đ?y ra t?ng chút như d?ch âm đ?o, có lúc nh? ra vài gi?t). Nhưng máu ch? ra lúc đi v? sinh c?n l?i lúc e n?m th? không ra. B?ng e thi tho?ng đau, nhưng hi?n tư?ng đau b?ng này đ? xu?t hi?n t? trư?c khi ch?m kinh t?i gi?. E xin h?i có ph?i e đ? b? s?y thai hay không ?? Cách đây g?n 1 năm e có b? s?y 1 l?n nhưng máu ra liên t?c, nhi?u và đ? hơn bây gi?. Nh? bác s? tư v?n e có th? làm g? đ? c?i thi?n t?nh tr?ng này k ?. E h?i bác s? siêu âm nhưng bác s? c?ng k có câu tr? l?i nào khác là đ?i xem n?u máu ra như b? th? là s?y r?i. C?m ơn bác s? nhi?u!
MEDLATEC trả lời : Ph?m H?ng- tu?ihi về ra máu khi mang thai
nguy?n th? h?i y?n-28 tu?ie
15/10/2015

xét nghi?m HCG

Thưa bác s?, kinh nguy?t c?a em không đ?u, tháng trư?c em h?t kinh ngày 6/9, ngày 18/9 em có đi siêu âm bu?ng tr?ng th? nm 6,4mm và bên ph?i có 1 nang 11,7mm, em có v? canh b?ng que r?ng tr?ng th?y v?ch T lên m?, vc em có quan h?, đ?n ngày 21/9 em ti?p t?c canh que r?ng tr?ng lên 2 v?ch, vc em ti?p t?c quan h?, đ?n 24/9 quan h? l?n n?a, t? 24/9 đ?n nay th? ko qh. 2 tu?n nay em c?m th?y dau lưng, b?ng dư?i lâu lâu c?m th?y t?c bên ph?i r?i bên trái, ngày 11/10 em b? ra 1 tí máu đ? tươi (ch? kho?ng 2 gi?t), đ?n sáng nay 15/10 em có th? que th? thai nhưng c?ng ch? có 1 v?ch, bác s? cho em h?i trư?ng h?p c?a em th? th? nào ?? em nên đi siêu âm hay xét nghi?m và li?u tri?u ch?ng v?y em có thai không ?, vc em r?t mong có bé. em c?m ơn bác s?
MEDLATEC trả lời : nguy?n th? h?i y?n-28 tu?ie về xét nghi?m hcg
nguy?n th? h?nh-1987 tu?i
15/10/2015

ki?m tra triple test

em có k?t qu? h?i ch?ng down ? m?c 1:662 và h?i ch?ng edward ? m?c < 1:50000. em nh? bs tư v?n giúp em. em cám ơn
MEDLATEC trả lời : nguy?n th? h?nh-1987 tu?i về ki?m tra triple test
Dương Thu Hiên - tu?i
15/10/2015

H?i v? khám dinh dư?ng cho bà b?u .

Chào Bác S? Tôi mu?n h?i v? vi?c làm các xét nghi?m ki?m tra s?c kh?e và b? sung dinh dư?ng cho bà b?u . Hi?n t?i tôi đang mang thai 6 tu?n . L?n v?a r?i có đi khám và siêu âm t?i vi?n C nhưng bác s? ch? cho làm siêu âm và khám thông thư?ng , chưa có thêm m?t tư vân g? c?. Tôi mu?n nh? bác s? tư v?n thêm và mu?n đư?c làm xét nghi?m máu đ? ki?m tra . V? s?c kh?e tôi c?ng không đư?c t?t và kh? năng thi?u máu là r?t cao . Tôi mu?n đư?c ki?m tra , tư v?n đ? bi?t xem khi nào c?n u?ng thêm S?t . Xin chân thành c?m ơn Bác s?
MEDLATEC trả lời : Dương Thu Hiên - tu?i về h?i v? khám dinh dư?ng cho bà b?u .
Tr?n Th? Minh Trang-22 tu?i
15/10/2015

xin tư v?n

chaof bác s?, năm nay cháu 22 tu?i. Cháu ch?m kinh kho?ng 10 ngày và có sd que th? thai và báo 2 v?ch. Đây là l?n đ?u tiên cháu mang thai nhưng v? c?n đang đi h?c và là trư?ng h?p mang thai ngoài ? ki?n. Xin bác s? tư v?n giúp cháu phương pháp b? thai an toàn và hi?u qu?. V? cháu s? s? ?nh hư?ng đ?n vi?c mang thai sau này. C?m ơn bác s? ?!
MEDLATEC trả lời : Tr?n Th? Minh Trang-22 tu?i về xin tư v?n
Ph?m H?ng-30 tu?i
14/10/2015

Th?c m?c v? ch? s? beta Hcg

Thưa bác s?, ngày đ?u c?a chu k? g?n đây nh?t c?a e là 1/9, chu k? c?a e 35 ngày. Ngày 12/10 (ch?m 6 ngày) e đi siêu âm niêm m?c t? cung dày 22mm nhưng chưa th?y h?nh ?nh túi thai trong t? cung. Ngày 14/10 e làm beta Hcg k?t qu? 211,7. E xin h?i ch? s? như v?y có b?nh thư?ng không và tương đương v?i thai bao nhiêu tu?n tu?i ?? Khi th?y thai trong t? cung th? ch? s? này vào kho?ng bao nhiêu ?? E c?m ơn bác s? nhi?u!
MEDLATEC trả lời : Ph?m H?ng-30 tu?i về th?c m?c v? ch? s? beta hcg
Nguy?n Th? Nhung-31 tu?i
14/10/2015

Kinh nguy?t không đ?u, vô sinh th? phát

Chào bác s? em đi xét nghi?m n?i ti?t ch? s? * FSH là 24.51 * Estradiol là <10 * AMH 0.45 Em đang lo quá bác s? nói là em b? suy bu?ng tr?ng s?m em đang r?t là hoang mang em c?ng đang mong con. Bác s? cho em xin l?i khuyên hay bài thu?c giúp h?i ph?c l?i bu?ng tr?ng tăng kh? năng làm m? ah. Em c?m ơn bác s? nhi?u e đi làm xet nghi?m t? h?i tháng 5 hiên t?i em u?ng thu?c đông y va u?ng s?a đ?u nành đ?u đ?n hàng ngày, em th?y t?nh tr?ng khô âm đ?o ko c?n. em đang mong con, li?u có phác đ? nào h? tr? em trong vi?c th? thai không ah?
MEDLATEC trả lời : Nguy?n Th? Nhung-31 tu?i về kinh nguy?t không đ?u, vô sinh th? phát
đinh hải
13/10/2015

Đặt vòng

Bệnh viện cho hỏi mình muốn đặt vòng thì cần làm những xét nghiệm nào hay chỉ đơn giản là đặt vòng thôi. Xin cảm ơn
MEDLATEC trả lời : đinh hải về đặt vòng
Lam Quynh Chi-34 tu?i
13/10/2015

Xin tu van ket qua xet nghiem Prolactin trong mau

Chao Bac sy! Ngay 6/10/2015 toi co lam xet nghiem Prolactin trong mau voi ket qua la 9129. Hien tai toi dang mang thai tuan 31, toi muon hoi ket qua do co binh thuong ko? Ly do toi lam xet nghiem vi toi co sua no tu som tu thang 5 cua thai ky, toi co kham san khoa thi bac sy noi do la binh thuong. Xong do tim hieu them thi thay rang nen xet nghiem chat nay trong mau nen toi da lam. Trong ket qua co ghi neu phu nu mang thai thi chi so nay nam trong (200-4500). Vay ket qua cua toi co cao qua ko va muc do anh huong the nao a? Rat mong bac sy tu van giup. Xin chan thanh cam on!
MEDLATEC trả lời : Lam Quynh Chi-34 tu?i về xin tu van ket qua xet nghiem prolactin trong mau
Hà-20 tu?ia
13/10/2015

Tránh Thai

Chào Bác s? ?. Cháu có kinh kho?ng ngày 19/9 vào ngày 27/9 cháu có quan h? không có bi?n pháp an toàn v?i b?n trai. Sau đó 30 phút cháu có u?ng thu?c tránh thai kh?n c?p lo?i 2 viên. Ngày 4/10 cháu có hi?n tư?ng ra máu nhưng có màu s?m hơn và h?t trong 2 ngày, ng?c b? căng t?c nhưng bây gi? c?ng đ? h?t. Ngày hôm nay cháu có dùng que th? thai ban đ?u v?ch 5 phút đ?u tiên r?t đ?m c?n v?ch th? 2 th? không th?y nhưng đ? bên ngoài 1h th? th?y v?ch th? 2 m? m? v?y li?u cháu có thai không ?. C?m ơn bác s?.
MEDLATEC trả lời : Hà-20 tu?ia về tránh thai
Bùi Thanh Hoài-31 tu?i
13/10/2015

tư v?n s?n khoa

Chào Bác S?, em làm th? tinh ?ng nghi?m (IVF), sau 14 ngày chuy?n phôi em có làm xét nghi?m beta HCG t?i bv Medlatec ch? s? 433,67 ngày 16 ch? s? lên 1247,25. em có th? siêu âm đư?c chưa ?. v? b?nh vi?n nơi em đ?t phôi h? ch? đ?nh 10 ngày n?a kia a. Em đ?t thu?c CRINONE 8% nghe nói thu?c hay đ? l?i b? nên ph?i móc ra , v?y bác s? cho em h?i có ph?i móc không ? , em không bi?t n?u móc th? làm ki?u g???? Mong bac s? tư v?n cho em, e c?m ơn >
MEDLATEC trả lời : Bùi Thanh Hoài-31 tu?i về tư v?n s?n khoa
Luong Nhung- tu?i
13/10/2015

Xét nghi?m n?i ti?t

Xin chào bác s?, E năm nay 26t. Ngày 3ckk v?a r?i e có làm xét nghi?m 6 ch? s? n?i ti?t + amh t?i Medlatec, k?t qu? c?a em như sau: - amh: 0.88 - FSH: 7.58 - LH: 7.32 - Prolactin: 628.5 - E2: 155 - Progesteron: 4.25 - Testoteron: 0.638 Em đ? t?ng m? bóc tách l?c n?i m?c 2 bên bu?ng tr?ng h?i tháng 12/2014, có tiêm 3 m?i zoladex và có kinh tr? l?i h?i tháng 4. T? tháng 4 đ?n nay, có s? d?ng thu?c kích tr?ng clomid và tiêm kích tr?ng, tháng 9 có làm iui nhưng ko đ?u V?y xin bác s? có th? tư v?n phương hư?ng cho em đ? s?m có thai. Em có th? có t? nhiên đư?c ko hay b?t bu?c ph?i làm ivf ?? Và có cách nào đ? tăng amh lên đư?c ko ?? C?m ơn bác s?!
MEDLATEC trả lời : Luong Nhung- tu?i về xét nghi?m n?i ti?t
Hoài thơ-25 tuổi
13/10/2015

Thai gian thụ thai

Kính chào bác sỹ cho tôi gửi câu hỏi đến bác sỹ Thanh: ngày 10/2 em quan hệ với bạn trai, 8 tiếng sau em uống thuốc tránh thai khẩn cấp.10 ngày sau đó em bị ra máu. Sau đó em vẫn quan hệ với chồng em thường xuyên và bọn em xuất tinh ra ngoài và em không uống thuốc tránh thai. Đến ngày 04/04 em có đi siêu âm là em ó túi ố BS 9mm.Đến ngày 16/04 bác sỹ Thanh có tư vấn cho em là có thụ thai vào tháng 3.Từ khi em có thai đến nay em chưa có dấu hiệu sảy.Em biết thai có phải của chồng em không? nếu không thì có thể giải quyết được và có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
MEDLATEC trả lời : Hoài thơ-25 tuổi về thai gian thụ thai
hotline 1900 5656561900 565656