Medlatec - Mắt

Tổn thương mắt do dùng thuốc

Tổn thương mắt do dùng thuốc

Ngày 11/06/2011 BS. Nguyễn Hữu Trường
Trong cơ thể con người, mắt và gan là hai cơ quan rất dễ bị tổn thương bởi thuốc. Các tổn thương mắt không chỉ xảy ra do các thuốc dùng tại chỗ mà còn có thể do các đường toàn thân như uống, tiêm truyền.
hotline 1900 5656561900 565656