Tuyển dụng

MEDLATEC tuyển dụng Nhân viên mua hàng tháng 02.2020 ( Đã đủ chỉ tiêu)

MEDLATEC tuyển dụng Nhân viên mua hàng tháng 02.2020 ( Đã đủ chỉ tiêu)

Ngày 07/02/2020 Ban Tuyển dụng
Tuyển dụng vị trí Nhân viên mua hàng(SL:01; Mức lương:8-10 triệu)
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Ngày 06/02/2020 Ban Tuyển dụng
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh( SL:03, Lương cứng: 10 - 12 triệu )
Tuyển dụng Kế toán nội bộ tháng 02.2020 ( Đã đủ chỉ tiêu)

Tuyển dụng Kế toán nội bộ tháng 02.2020 ( Đã đủ chỉ tiêu)

Ngày 05/02/2020 Ban Tuyển dụng
Tuyển dụng kế toán nội bộ ( SL: 01, Mức lương: 7 - 9 triệu )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 02.2020

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 02.2020

Ngày 05/02/2020 Ban Tuyển dụng
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (SL:03), Mức lương: 11- 15 triệu.
Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp Thuế tháng 12.2019

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp Thuế tháng 12.2019

Ngày 25/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí nhân viên Kế toán tổng hợp thuế ( SL: 01, Mức lương: 11 - 15 triệu )
Tuyển dụng Marketing tháng 12.2019

Tuyển dụng Marketing tháng 12.2019

Ngày 13/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng các vị trí: Marketing planner(SL: 02); Designer(SL: 01); SEO(SL: 01); Content(SL: 02); Digital marketing(SL: 01); Social media(SL: 01); Biên tập Video(SL: 01); Sáng tạo nội dung(SL: 01)
Tuyển dụng Lập trình viên Android/ .NET tháng 12.2019

Tuyển dụng Lập trình viên Android/ .NET tháng 12.2019

Ngày 13/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Vị trí Lập trình viên Android ( SL: 02, mức lương: 20-40 triệu ) Vị trí Lập trình viên .NET ( SL: 02, mức lương: 20-40 triệu )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Ngày 13/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Kế toán tổng hợp ( Mức lương: 11-15 triệu, SL: 02)
Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Ngày 04/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (Mức lương: 9 - 12 triệu, SL: 02)
Tuyển dụng Thực tập sinh Công nghệ thông tin tháng 11.2019

Tuyển dụng Thực tập sinh Công nghệ thông tin tháng 11.2019

Ngày 26/11/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển thực tập sinh Dev donet ( SL: 04 ) và thực tập sinh Lập trình ERP ( SL: 04 ).
Tuyển dụng Kế toán thuế tháng 11.2019

Tuyển dụng Kế toán thuế tháng 11.2019

Ngày 18/11/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng Kế toán thuế ( Mức lương: 9 - 11 triệu): + Kế toán thuế phụ trách kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế ( SL: 01 ) + Kế toán thuế phụ trách lập BCTC ( SL: 01 )
Tuyển dụng Lập trình viên Android/ .NET tháng 11.2019

Tuyển dụng Lập trình viên Android/ .NET tháng 11.2019

Ngày 18/11/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng nhiều vị trí: Lập trình viên Android ( Lương: 10-22 triệu, SL: 02); Lập trình viên .NET (Lương: 10-22 triệu, SL: 02); Thực tập sinh lập trình .NET (Lương: 4-8 triệu, SL: 04); Thực tập sinh lập trình ERP (Lương: 4-8 triệu, SL: 04)
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 11.2019

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 11.2019

Ngày 14/11/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Kế toán tổng hợp ( Mức lương: 7-10 triệu, SL: 03 )
Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón Tháng 11.2019

Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón Tháng 11.2019

Ngày 14/11/2019 Ban Tổ chức Pháp chế
Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón tại khu vực Tây Hồ. Thu nhập 6-12 triệu
Tuyển dụng Dược sĩ bán hàng tháng 11. 2019

Tuyển dụng Dược sĩ bán hàng tháng 11. 2019

Ngày 14/11/2019 Ban Tổ chức Pháp chế
Tuyển dụng Dược sĩ bán hàng khu vực Vĩnh Phúc. Thu nhập 8 - 10 triệu
hotline 1900 5656561900 565656