Thông tin Covid - 19
https://www.youtube.com/watch?v=CtvbG60aong

So sánh dịch nCoV và SARs - Top bệnh có giá trị truyền nghiễm cao nhất thế giới