Chuyên đề Y khoa - Ngoại | Medlatec

Chuyên đề Y khoa - Ngoại

RFA - Lựa chọn số 1 trong điều trị suy giãn tĩnh mạch không đau, ra viện ngay

RFA - Lựa chọn số 1 trong điều trị suy giãn tĩnh mạch không đau, ra viện ngay

Ngày 17/10/2020
Tỷ lệ người mắc suy giãn tĩnh mạch chân ngày càng phổ biến và ra tăng, bệnh gây khó khăn trong sinh hoạt của người bệnh. Ứng dụng RFA trong điều trị suy giãn tĩnh mạch được xem là hướng đi mới, nhiều ưu điểm khắc phục hiệu quả những hạn chế của phẫu thuật truyền thống.
hotline 1900 5656561900 565656