Bảo hiểm thương mại / Hỗ Trợ Khách Hàng

Hỗ trợ khách hàng khi không được bảo lãnh trực tiếp tại MEDLATEC

Đối với những trường hợp không được bảo lãnh trực tiếp tại MEDLATEC bao gồm cả những bảo hiểm không ký kết thỏa thuận thanh toán trực tiếp với bệnh viện MEDLATEC hoặc quyền lợi của khách hàng không được bảo lãnh trực tiếp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để công việc thanh toán của bạn với công ty bảo hiểm thuận lợi, nhanh chóng. Những giấy tờ bệnh viện MEDLATEC sẽ hỗ trợ bạn bao gồm:

NHỮNG GIẤY TỜ BỆNH VIỆN SẼ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGOẠI TRÚ

  • Sổ khám bệnh/giấy chỉ định có xác nhận của bệnh viện
  • Kết quả những dịch vụ khách hàng thực hiện có xác nhận của bệnh viện
  • Đơn thuốc
  • Bảng kê/Phiếu thu tiền dịch vụ, thuốc
  • Hóa đơn VAT tiền dịch vụ, thuốc
  • Giấy chứng nhận phẫu thuật(với trường hợp có phẫu thuật), giấy ra viện (với trường hợp năm viện)