Bảng giá dịch vụ

Quý khách gọi hotline 1900 565656 để biết thêm chi tiết
STT Tên dịch vụ Giá tiền
VNĐ
1 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 59,000
2 AFP 199,000
3 Albumin dịch 39,000
4 Albumin máu 39,000
5 Albumin nước tiểu 24 giờ 39,000
6 Aldosterone 269,000
7 Alkaline Phosphatase 49,000
8 Alpha Thalassemia SEA 1,150,000
9 ALT (GPT) 39,000
10 AMH Cobas 849,000
11 Amylase dịch 49,000
12 Amylase máu 49,000
13 Amylase nước tiểu 49,000
14 Anti Nucleosome 350,000
15 Anti-TG 279,000
16 APTT 59,000
17 Ấu trùng giun chỉ 229,000
18 Axit Methyl hippuric niệu 799,000
19 Beta2-microglobulin 199,000
20 Beta-hCG 179,000
21 Bilirubin dịch não tuỷ 29,000
22 Bilirubin toàn phần 29,000
23 Bilirubin trực tiếp 29,000
24 Bóc nang tuyến Bartholin 1,499,000
25 Bơm rửa lệ đạo (1) 149,000
26 Bơm rửa lệ đạo hai mắt 229,000
27 C3 169,000
28 C4 169,000
29 CA 125 249,000
30 CA 15-3 249,000
1900 565656