Trang chủ/ Thống kê

4,000,000 + 4,000,000 +
Khách hàng mỗi năm
18 + 18 +
Cơ sở khám, chữa bệnh
63 + 63 +
Có mặt trên toàn quốc
200 + 200 +
Đội ngũ bác sĩ y tế