suc-khoe-doanh-nghiep/ Khám Sức Khỏe Doanh Nghiệp

khám sức khoẻ doanh nghiệp

GÓI KHÁM ĐỊNH KỲ

( Theo thông tư 14/2013/TT-BHYT )
199.000 VNĐ
(*) Giá chưa có ưu đãi

GÓI KHÁM Vip

1.692.000 VNĐ
(*) Giá chưa có ưu đãi

GÓI KHÁM ĐỊNH KỲ

611.000 VNĐ
(*) Giá chưa có ưu đãi

CÁC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CỦA MEDLATEC