thẻ khách hàng quy định chung

  • Thẻ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm Y Học (MEDLATEC).
  • MEDLATEC hoàn toàn có quyền thay đổi về Quy định của chương trình hoặc áp dụng các chính sách ưu đãi / quà tặng bổ sung mà không cần thông báo trước.
  • 1 khách hàng chỉ sở hữu 1 mã thẻ PID duy nhất để đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt của bệnh án điện tử và tối đa quyền lợi của khách hàng.
  • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình bảo hiểm, thẻ ưu đãi, thẻ trả trước và chương trình tri ân khác...
  • Ưu đãi về dịch vụ/quà tặng cho từng cấp bậc thẻ sẽ được quy định theo từng thời điểm cụ thể và được công bố chi tiết trên website.
  • Chương trình quy đổi chi phí sử dụng dịch cụ của khách hàng sang điểm thưởng tích lũy.
  • Số điểm thưởng tích lũy được của khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt mà được cộng vào tài khoản của quý khách.
  • Chương trình không tự động chọn quà cho khách hàng.