thẻ khách hàng quy trình các hạng thẻ

  • Thẻ PID được nâng hay hạ hạng thẻ lần lượt theo thứ tự Bạc - Titan - Vàng và ngược lại.
  • Đối với lần đầu tiên nâng hạng, khách hàng đạt hạn mức nào sẽ lên hạng thẻ tương ứng.
  • Thời gian tối đa duy trì 1 hạng thẻ là 12 tháng liên tiếp.
  • Hệ thống định kỳ tích lũy điểm và xét nâng hạng sau 7 ngày kể từ ngày khách hàng sử dụng dịch vụ.
  • Sau thời gian tối đa để duy trì 1 hạng thẻ (12 tháng), thẻ PID của khách hàng sẽ:
    - Duy trì hạng thẻ hiện tại nếu khách hàng chi tiêu đúng hạn mức của thẻ đang sở hữu.
    - Hạ 1 bậc thẻ nếu khách hàng không đáp ứng được yêu cầu về hạn mức duy trì của thẻ đang sở hữu.
  • Khi điều kiện nâng hạng thẻ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng sau 7 ngày.