Tiện ích thanh toán

Tiện ích khi thanh toán bảo lãnh viện phí tại MEDLATEC

 • Không phải thanh toán

  Được ủy quyền của nhiều hãng Công nghệ hàng đầu thế giới

 • Miễn trừ lên tới 100%

  Viện phí khi kết hợp sử dụng đồng thời thẻ BHYT đăng ký tại MEDLATEC

 • Bảo lãnh viện phí trực tiếp

  Khách hàng của trên 30 hãng bảo hiểm uy tín

 • Được hưởng dịch vụ y tế

  Đa dạng, tiện ích tại MEDLATEC

 • Rút ngắn thời gian

  Thời gian và thủ tục thanh toán, chỉ còn 5-7 phút

 • Hỗ trợ cung cấp hồ sơ khám chữa bệnh

  Khách hàng sử dụng thẻ bảo hiểm của các Công ty Bảo hiểm mà MEDLATEC chưa hợp tác để khách hàng chủ động thanh toán với công ty bảo hiểm