Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Giám đốc phòng khám MEDLATEC Quảng Bình - Thái Nguyên

Tuyển dụng vị trí Giám đốc phòng khám MEDLATEC Quảng Bình - Thái Nguyên

Ngày 15/05/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC tuyển dụng vị trí Giám đốc phòng khám Quảng Bình - Thái Nguyên.
Tuyển dụng Kế toán thanh toán, Thuế tháng 04.2020

Tuyển dụng Kế toán thanh toán, Thuế tháng 04.2020

Ngày 25/04/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC tuyển dụng vị trí Kế toán thanh toán ( Mức lương: 8 -11 triệu, SL: 02 )
Tuyển dụng chuyên viên tài chính tháng 04.2020

Tuyển dụng chuyên viên tài chính tháng 04.2020

Ngày 25/04/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC tuyển dụng vị trí Chuyên viên tài chính ( Mức lương: 10 -15 triệu, SL: 01 )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 04.2020

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 04.2020

Ngày 24/04/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, MEDLATEC cần tuyển thêm vị trí Kế toán tổng hợp (SL:02), Mức lương: 11- 15 triệu.
Tuyển dụng Lập trình viên Dotnet

Tuyển dụng Lập trình viên Dotnet

Ngày 16/04/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC tuyển dụng vị trí Lập trình viên Dotnet (Mức lương: 15 - 35 triệu, Số lượng: 02 )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng tháng 03.2020

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng tháng 03.2020

Ngày 14/03/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (SL:03), Mức lương: 11- 15 triệu.
Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ

Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ

Ngày 25/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ (SL:02, Mức lương: 13-15 triệu)
TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ ( THÁI BÌNH, BẮC GIANG)

TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ ( THÁI BÌNH, BẮC GIANG)

Ngày 19/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển kế toán nội bộ ( Thái Bình, Bắc Giang) - Lương 7-9 triệu
Tuyển dụng Nhân viên pháp chế tháng 02.2020

Tuyển dụng Nhân viên pháp chế tháng 02.2020

Ngày 07/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC tuyển Nhân viên pháp chế (SL:02, Mức lương: 8-10 triệu)
MEDLATEC tuyển dụng kỹ sư điện nước tháng 02.2020

MEDLATEC tuyển dụng kỹ sư điện nước tháng 02.2020

Ngày 07/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí Kỹ sư điện nước (SL:01, Mức lương: 10-12 triệu)
MEDLATEC tuyển dụng Nhân viên mua hàng tháng 02.2020

MEDLATEC tuyển dụng Nhân viên mua hàng tháng 02.2020

Ngày 07/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí Nhân viên mua hàng(SL:01; Mức lương:8-10 triệu)
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tháng 02.2020

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tháng 02.2020

Ngày 06/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh( SL:03, Lương cứng: 10 - 12 triệu )
Tuyển dụng Kế toán nội bộ tháng 02.2020

Tuyển dụng Kế toán nội bộ tháng 02.2020

Ngày 05/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng kế toán nội bộ ( SL: 01, Mức lương: 7 - 9 triệu )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 02.2020

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 02.2020

Ngày 05/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (SL:03), Mức lương: 11- 15 triệu.
Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp Thuế tháng 12.2019

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp Thuế tháng 12.2019

Ngày 25/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí nhân viên Kế toán tổng hợp thuế ( SL: 01, Mức lương: 11 - 15 triệu )
hotline 1900 5656561900 565656