Tuyển dụng

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng tháng 03.2020

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng tháng 03.2020

Ngày 14/03/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (SL:03), Mức lương: 11- 15 triệu.
Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ

Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ

Ngày 25/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ (SL:02, Mức lương: 13-15 triệu)
TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ ( THÁI BÌNH, BẮC GIANG)

TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ ( THÁI BÌNH, BẮC GIANG)

Ngày 19/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển kế toán nội bộ ( Thái Bình, Bắc Giang) - Lương 7-9 triệu
Tuyển dụng Nhân viên pháp chế tháng 02.2020

Tuyển dụng Nhân viên pháp chế tháng 02.2020

Ngày 07/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC tuyển Nhân viên pháp chế (SL:02, Mức lương: 8-10 triệu)
MEDLATEC tuyển dụng kỹ sư điện nước tháng 02.2020

MEDLATEC tuyển dụng kỹ sư điện nước tháng 02.2020

Ngày 07/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí Kỹ sư điện nước (SL:01, Mức lương: 10-12 triệu)
MEDLATEC tuyển dụng Nhân viên mua hàng tháng 02.2020

MEDLATEC tuyển dụng Nhân viên mua hàng tháng 02.2020

Ngày 07/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí Nhân viên mua hàng(SL:01; Mức lương:8-10 triệu)
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tháng 02.2020

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tháng 02.2020

Ngày 06/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh( SL:03, Lương cứng: 10 - 12 triệu )
Tuyển dụng Kế toán nội bộ tháng 02.2020

Tuyển dụng Kế toán nội bộ tháng 02.2020

Ngày 05/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng kế toán nội bộ ( SL: 01, Mức lương: 7 - 9 triệu )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 02.2020

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 02.2020

Ngày 05/02/2020 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (SL:03), Mức lương: 11- 15 triệu.
Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp Thuế tháng 12.2019

Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp Thuế tháng 12.2019

Ngày 25/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng vị trí nhân viên Kế toán tổng hợp thuế ( SL: 01, Mức lương: 11 - 15 triệu )
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Ngày 10/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Kế toán tổng hợp ( Mức lương: 11-15 triệu, SL: 02)
Tuyển dụng Lập trình viên Android/ .NET tháng 12.2019

Tuyển dụng Lập trình viên Android/ .NET tháng 12.2019

Ngày 10/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Vị trí Lập trình viên Android ( SL: 02, mức lương: 20-40 triệu ) Vị trí Lập trình viên .NET ( SL: 02, mức lương: 20-40 triệu )
Tuyển dụng Marketing tháng 12.2019

Tuyển dụng Marketing tháng 12.2019

Ngày 10/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển dụng các vị trí: Marketing planner(SL: 02); Designer(SL: 01); SEO(SL: 01); Content(SL: 02); Digital marketing(SL: 01); Social media(SL: 01); Biên tập Video(SL: 01); Sáng tạo nội dung(SL: 01)
Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp tháng 12.2019

Ngày 04/12/2019 Ban Tổ chức pháp chế
MEDLATEC cần tuyển Kế toán tổng hợp (Mức lương: 9 - 12 triệu, SL: 02)
Tuyển dụng Thực tập sinh Công nghệ thông tin tháng 11.2019

Tuyển dụng Thực tập sinh Công nghệ thông tin tháng 11.2019

Ngày 25/11/2019 Ban Tổ chức pháp chế
Tuyển thực tập sinh Dev donet ( SL: 04 ) và thực tập sinh Lập trình ERP ( SL: 04 ).
hotline 1900 5656561900 565656