Trung tâm chuẩn đoán hình ảnh / Tôn chỉ hoạt động

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG, SỨ MỆNH

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG, SỨ MỆNH

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Là đơn vị trực thuộc Hệ thống Y tế MEDLATTEC, mang trên vai sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân Việt; Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC cam kết cung cấp dịch vụ

TIỆN ÍCH - NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC

Với 23 chi nhánh trải dài khắp cả nước, tại mỗi đơn vị đều được đồng bộ hóa trang thiết bị tiên tiến cùng hệ thống PACS tốc độ cao (hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh); cho phép Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh kết nối với khách hàng và đối tác mọi lúc, mọi nơi theo phương châm "Không khoảng cách".

Xây dựng mô hình hoạt động chẩn đoán hình ảnh mới, nhằm cải thiện chất lượng và phương thức hoạt động cung cấp dịch vụ chẩn đoán hình ảnh đến Quý Bác sĩ, Đối tác và Khách hàng hỗ trợ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc nâng cao sức khỏe người Việt.